Solidarność to znaczy razem

Smoleń Władysław

Informacja z listy Internowani

technik-mechanik w Chłodni Składowej w Tarnowie, internowany 15.12.1981 - decyzja nr 78/81, Załęże, zwolniony 24.12.1981.