Solidarność to znaczy razem

Sonik Bogusław

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 3 grudnia 1953 r. w Krakowie.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie (1978).

Starszy inspektor ds. prawnych w Krakowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych (1978-1981); w l. 1984-1989 pracownik wydawnictwa Znak, współpracownik "Tygodnika Powszechnego; od 1985 r. dziennikarz m.in. Radia France Internationale, BBC, Wolnej Europy, Deutsche Welle; w l. 1986-1989 współredaktor emigracyjnego tygodnika "Głos Katolicki"; w l. 1990-1996 dyrektor Instytutu Polskiego w Paryżu, Minister Pełnomocny Ambasady RP w Paryżu; w l. 1996-2002 dyrektor Festiwalu Kraków 2000 Europejskie Miasto Kultury; przewodniczący Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (2002-2004); w l. 20032004 dyrektor Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miasta Krakowa.

Związany z Dominikańskim Duszpasterstwem Akademickim Beczka w Krakowie (od 1972 r.); w 1976 r. uczestnik akcji zbierania podpisów w obronie represjonowanych studentów: S. Kruszyńskiego z KUL, J. Smykały z Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie i B. Wildsteina z UJ; od 1976 r. współpracownik KOR, a następnie KSS KOR; w l. 1976-1977 współorganizator pomocy dla robotników Radomia i Ursusa; współorganizator bojkotu juwenaliów (tzw. "Czarne Juwenalia") po zamordowaniu St. Pyjasa; współzałożyciel Studenckiego Komitetu Solidarności w Krakowie 15 maja 1977 r. (organizator i koordynator działań, odpowiedzialny za kontakty z kurią krakowską, organizator spotkań i dyskusji); współpracownik Biura Interwencyjnego KOR i KSS KOR; członek redakcji niezależnego pisma studenckiego "Indeks" (1979).

W NSZZ "S" od 1980 r.; w sierpniu 1980 r. informował KSS KOR o sytuacji w Krakowie i w Małopolsce; zaangażowany w tworzenie ponadzakładowych struktur "S": współinicjator powołania MKZ Kraków (15 września 1980 r.); od 3 grudnia 1980 r. członek MKZ Kraków; od 16 marca 1981 r. członek Prezydium MKZ Małopolska; delegat na I WZD RM w lipcu 1981 r., na którym kandydował na przewodniczącego ZRM; został wybrany na członka ZRM (a następnie na wiceprzewodniczącego ZR) oraz na delegata na I KZD; w l. 1980-1981 członek redakcji "Gońca Małopolskiego"; koordynator Wszechnicy Robotniczej w Krakowie (wraz z A. Szwed); uczestnik i przewodniczący delegacji małopolskiej na I KZD w Gdańsku w 1981 r.

W dn. 13 grudnia 1981 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Nowym Wiśniczu, a następnie w ZK w Załężu; w dn. 15 października 1982 r. zwolniony.

Od 1983 r. na emigracji we Francji; organizator pomocy dla podziemnych struktur "S"; dziennikarz Sekcji Polskiej Radia France Inernationale (ps. Jerzy Floriański) i BBC; współpracownik Radia Wolna Europa, Sekcji Polskiej Deutschlandfunk i "Bez Dekretu"; od 1996 r. w Polsce.

Członek SKL (1998-2001), od 2002 r. w PO.

W l. 1998-2004 radny Województwa Małopolskiego, w l. 1998-2002 przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego; poseł do Parlamentu Europejskiego (2004-nadal), od 2009 r. wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, członek Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, Delegacji ds. stosunków z Iranem, Delegacji ds. stosunków z państwami Ameryki Środkowej oraz Delegacji do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego.

Członek Stowarzyszenia Europejskich Miast i Regionów na rzecz Kultury i Zrzeszenia Regionów Europy (2000-2004); członek Prezydium Stowarzyszenia Europejskich Miast i Miesięcy Kultury; współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Maj 77 (2002); członek kapituły medalu "Niezłomnym w słowie".

W 1993 r. mianowany Kawalerem Francuskiego Orderu Sztuki i Literatury; uhonorowany medalem "Zasłużony dla Kultury Polskiej" (1999), "Srebrnym Medalem Kraków 2000 Europejskie Miasto Kultury" i medalem "Zasłużony dla Województwa Małopolskiego".

Honorowy Członek Stowarzyszenia Lekarzy Polskich we Francji.


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Biogram w Indeksie Osobowym SSS

Bogusław Sonik (ur. 3 grudnia 1953 r. w Krakowie), ukończył X Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Krakowie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie (1978). Pracował w Krakowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych (1978-1981).

Związany z Dominikańskim Duszpasterstwem Akademickim Beczka w Krakowie (od 1972 r.); w 1976 r. uczestnik akcji zbierania podpisów w obronie represjonowanych studentów: S. Kruszyńskiego z KUL, J. Smykały z Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie i B. Wildsteina z UJ; od 1976 r. współpracownik KOR, a następnie KSS KOR; w l. 1976-1977 współorganizator pomocy dla robotników Radomia i Ursusa; współorganizator bojkotu juwenaliów (tzw. "Czarne Juwenalia") po zamordowaniu Stanisława Pyjasa; współzałożyciel Studenckiego Komitetu Solidarności w Krakowie 15 maja 1977 r. (organizator i koordynator działań, odpowiedzialny za kontakty z kurią krakowską, organizator spotkań i dyskusji); współpracownik Biura Interwencyjnego KOR i KSS KOR; członek redakcji niezależnego pisma studenckiego "Indeks" (1979).

W NSZZ "Solidarność" od 1980 r.; w sierpniu 1980 r. informował KSS KOR o sytuacji w Krakowie i w Małopolsce; zaangażowany w tworzenie ponadzakładowych struktur "S": współinicjator powołania MKZ Kraków (15 września 1980 r.); od 3 grudnia 1980 r. członek MKZ Kraków; od 16 marca 1981 r. członek Prezydium MKZ Małopolska; delegat na I WZD RM w lipcu 1981 r., na którym kandydował na przewodniczącego ZRM; został wybrany na członka ZRM (a następnie na wiceprzewodniczącego ZR) oraz na delegata na I KZD; w l. 1980-1981 członek redakcji "Gońca Małopolskiego"; koordynator Wszechnicy Robotniczej w Krakowie (wraz z A. Szwed); uczestnik i przewodniczący delegacji małopolskiej na I KZD w Gdańsku w 1981 r.

W dn. 13 grudnia 1981 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Nowym Wiśniczu, a następnie w ZK w Załężu; w dn. 15 października 1982 r. zwolniony.

Od 1983 r. na emigracji we Francji; organizator pomocy dla podziemnych struktur "S"; w l. 1984-1989 pracownik wydawnictwa Znak, współpracownik "Tygodnika Powszechnego; od 1985 r. dziennikarz m.in. Radia France Internationale (ps. Jerzy Floriański) i, BBC, Wolnej Europy, Deutsche Welle. W l. 1986-1989 współredaktor emigracyjnego tygodnika "Głos Katolicki"; w l. 1990-1996 dyrektor Instytutu Polskiego w Paryżu, Minister Pełnomocny Ambasady RP w Paryżu.

Powrócił do kraju z emigracji w 1996 r.; w l. 1996-2002 dyrektor Festiwalu Kraków 2000 Europejskie Miasto Kultury; przewodniczący Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (2002-2004); w l. 2003-2004 dyrektor Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miasta Krakowa

Członek partii politycznych Stronnictwo Konserwatywno-Liberalne (1998-2001), członek Platformy Obywatelskiej ((2002-2022). W l. 1998-2004 radny Województwa Małopolskiego, w l. 1998-2002 przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego; poseł do Parlamentu Europejskiego (2004-2014, 2018-1 2019), poseł na Sejm (2015-2018, 2019-2023)

Kawaler Francuskiego Orderu Sztuki i Literatury (1993); uhonorowany medalem "Zasłużony dla Kultury Polskiej" (1999), "Srebrnym Medalem Kraków 2000 Europejskie Miasto Kultury" i medalem "Zasłużony dla Województwa Małopolskiego", odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2012),.Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2014), uhonorowany Nagrodą IPN "Świadek Historii" (2013), uhonorowany Medalem "Niezłomnym w Słowie"(2013) oraz Medalem "Dziękujmy za wolność" (2015)

Żonaty z Lilianą Sonik, ma dwoje dzieci. Jest kuzynem Rafała Sonika.


Informacja z listy Internowani

prawnik, współpracownik KSS KOR, współzałożyciel SKS, wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Małopolska NSZZ "S", internowany 13.12.1981 - decyzja nr 17, Nowy Wiśnicz, Załęże, Kielce, zwolniony 15.10.1982.