Solidarność to znaczy razem

Stolarczyk Krzysztof

Informacja z listy Internowani

elektromonter w Szpitalu Psychiatrycznym (ul. Skarbowa 4), internowany 01.09.1982 - decyzja nr 473, Uherce, zwolniony 15.10.1982.