Solidarność to znaczy razem

Sukiennik Wojciech Wincenty

Informacja z listy Internowani

inżynier, redaktor "Krzyża Nowohuckiego", członek CHWLP, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 91, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 08.07.1982.