Solidarność to znaczy razem

Surowiecka Janina

Informacja z listy Internowani

inżynier meliorant w Przedsiębiorstwie Budow. Rolniczego w Brzesku, internowana 14.12.1981 - decyzja nr 68/ 71, Nisko, Gołdap, zwolniona 29.04.1982.