Solidarność to znaczy razem

Szczepański Andrzej

Informacja z listy Internowani

prodziekan Wydziału Geologicznego AGH, członek NSZZ "S", internowany 16.12.1981 - decyzja nr 374, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 21.01.1982.