Solidarność to znaczy razem

Warchałowski Andrzej

Biogram w Leksykonie Małopolskiej Solidarności, t.1

Ur. 30 listopada 1946 r. w Krakowie.

Absolwent Wydziału Prawa UJ.

Pracownik Krakowskiego Domu Kultury; od 1975 r. zatrudniony w Ośrodku Telewizji Polskiej w Krakowie jako redaktor, prezenter i wydawca "Kroniki Krakowskiej"; po wyjeździe do Niemiec pracował w różnych telewizjach niemieckich.

W NSZZ "S" od września 1980 r.; tworzył struktury związku w OTV Kraków, został przewodniczącym KZ; wszedł w skład Kolegium Redakcyjnego, co pozwalało mu wpływać na kształt programów.

Delegat na I WZD RM w lipcu 1981 r. w Tarnowie, podczas którego został wybrany na członka ZRM oraz na delegata na KZD w Gdańsku; ze Zjazdu nadawał relacje dla TV; podczas wyborów do KK otrzymał największą ilość głosów pośród delegatów Regionu Małopolskiego.

Członek Krajowej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Radia i Telewizji NSZZ "Solidarność" (1980-1981).

W stanie wojennym internowany w Nowym Wiśniczu (18 grudnia 1981 r.), a następnie pod koniec grudnia 1981 r. przewieziony do Załęża; zwolniony z internowania 7 czerwca 1982 r.

We wrześniu 1982 r. wyjechał wraz z żoną Małgorzatą do Niemiec; w Niemczech organizował pomoc dla Polski; rozpoczął pracę w redakcji polskiej Deutschlandfunk jako dziennikarz; w grudniu 1982 r. próbował w Kolonii zorganizować manifestację w pierwszą rocznicę prowadzenia stanu wojennego; w 1985 r. został zatrudniony na etacie w redakcji parlamentarnej telewizji SAT 1 w Bonn jako operator, gdzie pracował do 2000 r.

W 2007 r. stworzył Fundację "Teraz Rzeczpospolita", której głównym celem jest utworzenie Społecznej Telewizji RP; pełni w niej funkcję prezesa.


Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012
Ostatnia weryfikacja danych: 2012-08-31


Informacja z listy Internowani

dziennikarz TVP, przewodniczący KZ Ośrodka RTV w Krakowie, internowany 18.12.1981 - decyzja nr 291, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 07.06.1982.