Solidarność to znaczy razem

Wiśniowski Stanisław

Informacja z listy Internowani

rolnik-ogrodnik z Gnojnika, członek NSZZ RI "S", internowany 14.12.1981 - decyzja nr 79/81, Załęże, zwolniony 05.03.1982.