Solidarność to znaczy razem

Wojtoń Romuald

Informacja z listy Internowani

pracownik Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Tarnów, członek KZ NSZZ "S", członek ZR Małopolska NSZZ "S", internowany 13.12.1981 - decyzja nr 22/81, Załęże, zwolniony 24.04.1982.