Solidarność to znaczy razem

Wróbel Jacek

Informacja z listy Internowani

inżynier, Krakowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego, członek NSZZ "S", internowany 22.12.1981 - decyzja nr 397, zwolniony 24.12.1981.