Solidarność to znaczy razem

Wyskiel Jerzy

Informacja z listy Internowani

kierowca, przewodniczący KZ NSZZ "S" w WPK w Nowy Sączu, internowany 13.12.1981 - decyzja nr 20/ 81, Załęże, zwolniony 11.02.1982.