Solidarność to znaczy razem

Zieliński Jan

Informacja z listy Internowani

elektryk, pracownik Zakładu Koksowniczego Huty im. Lenina, członek NSZZ "S", internowany 13.12.1981 - decyzja nr 106, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 08.01.1982.