Solidarność to znaczy razem

rok 1981

Inauguracja Wszechnicy Robotniczej

W ramach Wszechnicy Robotniczej w Krakowie zostały zainicjowane wykłady, które prowadzili Ryszard Terlecki, Andrzej Sowa, Marek Skwarnicki, Mirosław Dzielski, Czesław Brzoza, Krzysztof Kozłowski, Zbigniew Solak, Krzysztof Zamorski. Wykłady koordynował Bogusław Sonik.