Solidarność to znaczy razem

rok 1980

Na posiedzeniu MKZ reprezentanci Nowego Sącza przedstawili propozycje zmian w funkcjonowaniu MKZ Kraków. W związku w poważną przewagą Krakowa nad innymi ośrodkami, w których powstała NSZZ "Solidarność" zaproponowali, aby:

- każde województwo w Regionie miało swego przedstawiciela w KKP,
- Komitety Koordynacyjne (powstałe w mniejszych miastach Małopolski - m.in. w Nowym Sączu, Tarnowie, Nowym Targu, Gorlicach czy Wadowicach) wchodziły w skład Plenum MZK,
- Komitety Koordynacyjne mogły wstępnie rejestrować komisje zakładowe, prowadzić działalność informacyjną, podejmować interwencje oraz prowadzić konta bankowe.
- zmienić nazwę MKZ Kraków na MKZ Małopolska, co bardziej odpowiadałoby rzeczywistemu zasięgowi działalności struktury.