Solidarność to znaczy razem

rok 1981

W Tarnowie obradowało I Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Regionu Małopolska w dniach 11-12 lipca 1981 r.

Przed WZD, MKZ apelował: Apelujemy do delegatów całego regionu o niezawodne przybycie. Są to pierwsze demokratyczne wybory na naszym terenie od półwiecza.
W WZD wzięło udział 935 spośród wybranych 1223 delegatów.
Zebranie otworzył p.o. przewodniczący Małopolskiej "Solidarności" M. Gil. Delegaci wystosowali telegram gratulacyjny na ręce abp. Józefa Glempa nominowanego na prymasa Polski.
Delegaci przyjęli m.in. uchwały w sprawie kompetencji władz regionu. Ustalono istnienie jednego dużego regionu Małopolska z delegaturami w Tarnowie i Nowym Sączu.
Najważniejszym punktem obrad były wybory do władz związku. Przewodniczącym Małopolskiej "Solidarności" został wybrany w drugiej turze Wacław Sikora z Tarnowa zdobywając 432 na 860 głosów (50,2%). W skład prezydium weszli Stefan Jurczak (wiceprzewodniczący), Lesław Kuzaj (wiceprzewodniczący), Bogusław Sonik (wiceprzewodniczący), Stanisław Kuś (sekretarz) oraz członkowie: Andrzej Borzęcki, Józef Doroz, Janina Gościej, Stanisław Góral, Robert Kaczmarek, Władysław Krupiarz, Ryszard Majdzik, Andrzej Nowicki, Tadeusz Piekarz i Tadeusz Syryjczyk. Prezydium Komisji Rewizyjnej stanowili: Krzysztof Pakoński (przewodniczący), Józef Jachimski (zastępca przewodniczącego), Zbigniew Lewicki (sekretarz) oraz członkowie Andrzej Fischinger, Roman Krzywoń, Maria Thetschel-Zgut i Adam Wróbel.