Solidarność to znaczy razem

Nowosądecka Solidarność. Nasza droga do wolności