Solidarność to znaczy razem

O roku ów... 1988. Tekst z pisma Bibuła wydawanego przez Stowarzyszenie Wolnego Słowa