Solidarność to znaczy razem

Śladami nowohuckiego pomnika Lenina

W ostatnia sobotę 12 września, prowadziłem spacer śladami nowohuckiego pomnika Lenina, towarzyszący wystawie "Wańka-wstańka".

Opowiadałem własne doświadczenia związane z tym niechcianym pomnikiem. Przypomniałem zamach na ten pomnik z 19 kwietnia 1979 r., którego detoncje doskonale słyszałem. Przypomniałem manifestację młodzieży 13 października 1982 .r o których opowiadała mi zona podczas widzenia w więzieniu, że "żywcem się palił".

Posiłkowałem się opisem z książki Macieja Gawlikowskiego i Mirosława Lewandowskiego "Gaz na ulicach".

Najwięcej uwagi poświeciłem demonstracjom 22, 29 listopada i 6 grudnia 1989 r. i swojemu w tym udziałowi, interpelacji poselskiej, wystąpieniu w sejmie, wreszcie demontażu pomnika 10 grudnia 1989 r. i kulisom tych wydarzeń. Oczywiście rozmawialiśmy także o innych sprawach, również współczesnych ocenach, więc spacer z godzinnego, zrobił się dwugodzinny.


Następny spacer śladami pomnika Lenina 26 września, natomiast już 19 i 20 września, w ramach akcji "Zajrzyj do Huty", wraz z kolega Henrykiem Kazimierskim poprowadzimy po Nowohuckim Szlaku Solidarności. Zapraszamy.

Edward E. Nowak