Solidarność to znaczy razem

40-lecie powstania MKZ NSZZ

W ramach obchodów 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych oraz powstania Solidarności, obchodziliśmy 15 września 2020 roku powstanie Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ w Krakowie.

O godz. 12:00 oddaliśmy hołd ludziom Solidarności Małopolskiej pod Tablicą umieszczoną na kamienicy przy ul. Karmelickiej 16 w Krakowie gdzie mieściła się pierwsza siedziba MKZ-tu. Kwiaty złożyli przedstawiciele Sieci Solidarności (Edward E. Nowak, Andrzej Marciniak, Jan Skrzypek), przedstawiciele posła Bogusława Sonika oraz Stowarzyszenia Maj 77 (Adam Jastrzębski), Zarządu Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność" (Wojciech Grzeszek i Adam Gliksman).

Głos zabrał kolega Adam Kramarczyk, który przypomniał zmarłe koleżanki i kolegów z MKZ-tu: Andrzeja Borzęckiego, Andrzeja Cyrana, Józefa Okarmusa, Tadeusza Piekarza, Józefa Pilcha, Marię Sierotwińską, Stanisława Zawadę, Michała Żurka. Uczciliśmy ich pamięć oraz innych pracowników i współpracowników MKZ-tu minutą ciszy. Potem wymienił pozostałych członków 17 osobowego prezydium MKZ: Barbarę Bilik, Mieczysława Gila, Stanisława Górala, Adama Kramarczyka, Jerzego Kuczerę, Józefa Lassotę, Ryszarda Majdzika, Piotra Marca, Jacka Szczepkowskiego. Wspominaliśmy także wielkie zasługi jakie położyli w tworzeniu MKZ-tu koleżanki i koledzy ze Studenckiego Komitetu Solidarności, by wymienić choćby Bogusława Sonika, Annę Kawalec, Annę Szwed, Annę Krajewską, Wojciech Sikorę, Bronisława Wildsteina, najbardziej zaangażowanych w jego powstanie i działalność: Krzysztofa Pakońskiego, Krzysztofa Goerlicha, Roberta Kaczmarka i Tadeusza Syryjczyka, Dorotę Stec-Fus, mec. Andrzeja Tarnawskiego i Wiktora Szczypińskiego, stałego bywalca i współpracownika Ryszarda Bociana z KPNu, wielu pracowników, których dzisiaj reprezentował Leszek Dziewulski, oraz licznych współpracowników.

Następnie udaliśmy się na al. Krasińskiego 11a, gdzie była druga siedziba. Sieć Solidarności złożyła wiązankę kwiatów. Przypominaliśmy sobie wydarzenia związane z tym miejscem, połączenie ze strukturami nowosądeckimi i tarnowskimi, przygotowywanie wyborów i zjazdu Solidarności Małopolskiej, nowo wybrane władze Zarządu Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność", aż do wydarzeń z 12 grudnia, poprzedzających wprowadzenie stanu wojennego.

Trzecią częścią obchodów było spotkanie koleżeńskie na barce oraz rejs statkiem po Wiśle, pełen wspaniałych wspomnień, anegdot, opowieści o tych trudnych, ale jakże pięknych dniach naszej działalności w latach 1980 - 1981 ale także późniejszych. Napisaliśmy także list do koleżanki Barbary Bilik, żyjącej gdzieś za oceanem.

Obchody zorganizowano z inicjatywy Stowarzyszenia Sieć Solidarności, odpowiedzialnym był kol. Adam Kramarczyk oraz Edward E. Nowak, relację on-line przeprowadził kol. Krzysztof Nowak.


Przypomnienie historii:

(...) 12 września (na ul. Strzeleckiej 7 u Józefa Okarmusa z MERA KFAP) odbywa się kolejne, bodaj najliczniejsze zebranie przedstawicieli komitetów założycielskich NSZZ ale także innych osób, obserwatorów z zakładów, gdzie jeszcze nie powstały struktury. Obecni są także Boguś Sonik, Anka Szwed, Bronek Wildstein, Wojtek Sikora z SKS. Z ramienia KRH udział bierze Jurek Kuczera. Poza tym obecni są przedstawiciele zakładów: Andrzej Cyran z Biprostalu (na początku działań NSZZ bardzo aktywny, ogłosił w swoim zakładzie oficjalne wystąpienie z tzw. starych związków i zakładanie nowych, niezależnych), Ryszard Majdzik z Elbudu, Józek Pilch z Montinu, Andrzej Borzęcki z PWN, Józef Lassota i Krzysztof Pakoński z CEBEA. Na następny dzień do Huty przybywają: Andrzej Cyran, Ludomir Olkuśnik i Anka Kawalec, aby dyskutować o utworzeniu Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego (MKZ).

Odbywają się kolejne zebrania, np. 13 września w CeBeA, ale wskutek nieobecności przedstawicieli huty lub braku upoważnień dla podejmowania decyzji formalna struktura regionalna wciąż nie istnieje.

15 września 1980 r. powstaje Międzyzakładowy Komitet Założycielski Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych w Krakowie (tzw. MKZ)

Na czele MKZ-tu staje Stanisław Zawada. Wiceprzewodniczącymi zostają: Andrzej Cyran z Biprostalu oraz Mieczysław Gil. Członkami MKZ zostają: Barbara Bilik (IV LO); Andrzej Borzęcki (PWN); Piotr Marzec (Kopalnia Soli Wieliczka); Stanisław Góral (HiL); Adam Kramarczyk (Rejon Dróg Publicznych); Jerzy Kuczera (HiL); Józef Lassota (CEBEA); Ryszard Majdzik (Elbud); Józef Okarmus (MERA-KFAP); Tadeusz Piekarz (WSK PZL); Józef Pilch (Montin); Maria Sierotwińska (XIII LO); Jacek Szczepkowski (Szpital dr. Anki); Michał Żurek (MPK).

W skład MKZ weszło 69 zakładów pracy, zaś pod numerem 1 - co miało pewne, nie tylko symboliczne znaczenie, zarejestrowano Komitet Robotniczy Hutników. Na zebraniu założycielskim uchwalono także Statut MKZ-tu. Wkrótce MKZ otrzymuje od przewodniczącego Rady Narodowej Krakowa lokal przy ul. Karmelickiej 16.

Dwa dni później, 17 września, Stanisław Zawada reprezentuje nasz region na spotkaniu Międzyzakładowych Komitetów Założycielskich w Gdańsku. Wówczas po raz pierwszy pojawia się nazwa "SOLIDARNOŚĆ".