Solidarność to znaczy razem

Zespół programu Solidarność Rodzin

5 maja zebrał się Zespół programu "Solidarność Rodzin" aby poczynić ustalenia dotyczące kolejnej wysyłki paczek do ukraińskich rodzin z Czernihowa, którymi opiekujemy się od roku. Zastanawialiśmy także, co dalej, bo wyraźnie widać zmniejszające się poparcie dla pomocy rodzinom ukraińskim.

Kolonie dla dzieci z Czernihowa
Najważniejszym jednak tematem były kolonie dla dzieci. Otóż w dniach 10-24 czerwca mamy zamiar przywieźć do Polski na letni wypoczynek grupę 16 dzieci w wieku 7-17 lat, z rodzin, którymi się opiekujemy. Chcielibyśmy nie tylko dać im możliwość oderwania się od wojennych zagrożeń, ale także zorganizować im kilka wycieczek, przygotować prezenty, dać kieszonkowe.
***
Jeśli chcesz przyłączyć się do programu zgłoś swój udział wysyłając e-mail, sms lub telefonicznie. Proponujemy następujące formy udziału w programie Solidarność Rodzin: przygotowanie paczki, lub przekazanie kwoty na nasz rachunek a my przygotujemy paczkę ew. o ogólne wsparcie inicjatywy.

Zgłoszenia do udziału w programie: sr.ukraina@gmail.com lub tel. +48 514 962 367.
Konto BANK Pekao SA: PL 66 1240 4719 1111 0010 5101 3852 dopisek SOLIDARNOŚĆ RODZIN

Na zdjęciu poniżej: Anna Kozłowska (dyrektor), Krystyna Ryczaj-Marchewczyk, Krzysztof Chutkiewicz, Edward E. Nowak, Nataliya Bishko.

[EEN]