Solidarność to znaczy razem

Christophe Jussac i Bożena Magott odznaczeni Krzyżami Kawalerskimi Orderu Zasługi RP

10 maja 2023 r. w ambasadzie Polski w Paryżu, wysokimi odznaczeniami państwowymi - Srebrnymi Krzyżami Zasługi, uhonorowani zostali Krzysztof Jussac i Bożena Magott.

Order Zasługi ustanowiony w 1992 r. nadawany jest cudzoziemcom i obywatelom polskim stale zamieszkałym za granicą, którzy swą działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innym państwami i narodami.
Najserdeczniej gratulujemy
Stowarzyszenie Sieć Solidarności

Przypomnijmy sylwetki Bożeny i Krzysztofa

Krzysztof Jussac ur. 13.02.1951 w Limoges we Francji, działając w ramach Francuskiej Konfederacji Pracowników Chrześcijańskich (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens - CFTC ) wspólnie z żoną Bożeną Magott (06.11.1945), w latach 80. organizowali we Francji wakacje dla dzieci związkowców NSZZ Solidarność z Krakowa, w większości hutników z ówczesnego HiL - Huty im. Lenina, dziś Arcellor Mittal Poland. Było to znaczące przedsięwzięcie logistyczne, bo dzieci z Polski trafiały do rodzin francuskich, posiadających dzieci w podobnym wieku i razem z nimi wyjeżdżały na wakacje w atrakcyjne rejony Francji. Dla Krzysztofa i Bożeny "wakacje" oznaczały gotowość telefoniczną przez 24 godziny na dobę.
Niejednokrotnie musieli tłumaczyć nieporozumienia na tle kulinarnym czy kulturowym, jak i poważniejsze problemy, na przykład emocjonalne czy zdrowotne jakie zdarzały się polskim dzieciom. Przez cztery lata trwania akcją objętych zostało łącznie ok. 250 dzieci.
Akcja "wakacji" dzieci działaczy małopolskiej Solidarności miała szersze znaczenie - spędzanie czasu wspólnie z rodzinami działaczy CFTC służyło nawiązywaniu więzi i lepszemu zrozumieniu przez francuskich kolegów solidarnościowej polskiej rewolucji.

Krzysztof Jussac był wśród 18 założycieli (Francuzów, Polaków, Rumunów, Czechów, Afgańczyków i Latynosów) Radia Solidarność, które powstało 3 dni po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce. Radio utworzono aby wspierać Solidarność, ale też pokazywać, że polityka może być prowadzona w inny sposób - w oparciu o prawdę, sprawiedliwość społeczną i poszanowanie takich wartości jak prawa człowieka.

Krzysztof organizował dla związkowców z Polski szkolenia i spotkania ze związkowcami francuskimi. Były one okazją do wymiany doświadczeń oraz nawiązania kontaktów, które okazały się istotnym wsparciem w działalności, także po roku 1989.

Razem z małżonką wspierali Polaków, którzy ze względu na działalność opozycyjną musieli emigrować. Użyczali im własnego mieszkania i adresu (bardzo ważne dla starań o dokumenty francuskie), pomagali w znalezieniu pracy i aklimatyzacji w Paryżu.

Bożena Magott oraz Christophe Jussac zostali ponadto uhonorowani Medalami "Dziękujemy za wolność" (odpowiednio w 2016 i 2021); są członkami Stowarzyszenia Sieć Solidarności, blisko współpracują od lat i przyjaźnią się z Krystyną Ryczaj - Marchewczyk.

[EEN 20.05.2023]