Solidarność to znaczy razem

80 urodziny Fryderyka Czerwińskiego

Podczas Rejsu obchodziliśmy 80 urodziny naszego kolegi Fryderyka Czerwińskiego czyli Fredka. Wręczyliśmy mu "Kalendarium Solidarności" autorstwa A.Gliksmana oraz wspaniały porter jubilata wykonany obiektywem Jacka M.Stokłosy a także znakomitą grafikę Andrzeja Mleczki z osobistą dedykacją autora dla Fredka.

Było oczywiście sto lat, podrzucanie Fredka odpuściliśmy sobie z wielu powodów, o których lepiej zamilczeć. Nasz kolega wydawał się być zaskoczony, sadząc po słowach, że gdyby wiedział to by się ubrał i włożył długie spodnie. No, jednym słowem, niespodzianka nam sie udała.

***
Fryderyk Czerwiński, ur. 11 lipca 1941 r. w Grodzisku Dolnym k. Leżajska. Ukończył Technikum Łączności w Krakowie (1959). W latach 1959-1967 był konserwatorem urządzeń techn. w Krakowskim Przedsiębiorstwie Robót Telekomunikacyjnych, w latach 1967-1997 był pracownikiem WSK PZL w Krakowie. Obecnie od wielu lat na emeryturze.


Już w marcu 1968 roku a następnie w grudniu 1970 brał udział w protestach.
Od początku czyli września 1980 w ruchu "Solidarność". Po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego był jednym ze współorganizatorów strajku w WSK PZL, członek Komitetu Strajkowego, następnie w różnych okresach wielokrotnie w ukryciu. Od 1982 był członkiem Tajnej Komisji Zakładowej w WSK PZL Później wraz z innymi zakładał, drukował, kolportował podziemne pismo "Byliśmy, jesteśmy, będziemy", a także rozpowszechniał inne pisma podziemne. Był współorganizatorem i uczestnikiem prawie wszystkich demonstracji.

Od 1984 członek Solidarności Walczącej, uczestnik Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Krakowie-Mistrzejowicach., W latach '80 ub.w. był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, kilkakrotnie skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny, w pracy przenoszony na gorsze stanowiska, zwalniany; w 1985 dotkliwie pobity (roczna rehabilitacja). W lutym 1985 był uczestnikiem głodówki w Krakowie-Bieżanowie. W maju1988 gdy strajkowała b. Huta im. Lenina został wiceprzewodniczącym jawnego Komitetu Założycielskiego "Solidarności" w WSK PZL, a następnie przewodniczący reaktywującego się związku. W 1989 członek KO Kraków-Krowodrza, współorganizator kampanii wyborczej Komitetu Obywatelskiego "Solidarność".


W latach 1990-1994 radny Dzielnicy Kraków-Bronowice z listy "Solidarności". 1990-1997 delegat na kolejne WZD Regionu Małopolska, 1991-1992 członek ZR Małopolska. W 1992 współzałożyciel Fundacji Solidarni - Solidarnym; współinicjator powstania pomnika Ofiar Zbrodni Komunizmu w Krakowie. W latach 1992- 2012 chorąży pocztu sztandarowego KZ.

Przyjaciel zmarłego Pierwszego Wojewody Krakowskiego Tadeusza Piekarza.

Odznaczony Krzyżem Wolności Solidarności (2011) oraz Medalem za Wytrwałość w Pracy o Ideały "Solidarności" (1988), nadanym przez " Ruch, Odwaga i Prawda" im. ks. Jerzego Popiełuszki. Uhonorowany został Medalem "Dziękujemy za wolność"(2015).


Członek założyciel Stowarzyszenia "Sieć Solidarności", której jest jednym z bardziej aktywnych członków w kwestiach organizacyjnych oraz pomocy socjalnej. Zawsze można na niego liczyć.