Solidarność to znaczy razem

Dyplom SOLIDARNY dla kol. Małgorzaty Plewickiej - Ślusarczyk

W imieniu Stowarzyszenia "Sieć Solidarności" wręczyliśmy Dyplom "SOLIDARNY" kol. Małgorzacie Plewickiej-Ślusarczyk za wieloletnią, bezinteresowną pomoc i wspieranie działalności naszego stowarzyszenia. Dyplom, na podstawie uchwały Zarządu z 17 października 2022 r., wręczyliśmy podczas skromnej uroczystości w naszym biurze w dniu 14 listopada br..

Kol. Małgorzata Plewicka-Ślusarczyk, jako studentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie była związana z dominikańskim duszpasterstwem akademickim "Beczka" w Krakowie. Po wprowadzeniu stanu wojennego, w latach 1981-84 była zaangażowana w działalność punktu pomocy rodzinom internowanych i aresztowanych, zorganizowanego prze o. Andrzeja Kłoczowskiego w klasztorze dominikanów. Jest odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności (2021)