Solidarność to znaczy razem

Jacek M. Stokłosa - SOLIDARNY

Podczas spotkania z okazji X lecia Sieci Solidarności Dyplom SOLIDARNY zostal wręczony vz czlonkowi stowarzyszenia Jackowi M. Stokłosie.

Dyplom SOLIDARNY zostal przyznany Jackowi Marii Stokłosie - członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia za projekty, które zrealizował dla Stowarzyszenia, w szczególności: logo SSS, projekt Medalu "Dziękujemy za wolność" tablicę "Nasza Droga do Wolności", tablicę "Duszpasterstwa Hutników", tablicę "Pielgrzymek do Czernej", rewitalizację tablicy "Nie oddamy Sierpnia", grafikę "Zeszytów Solidarności" i innych wydawnictw, plakaty na uroczystości, dyplomy, kartki świąteczne oraz niezliczone zdjęcia dokumentujące wydarzenia Sieci Solidarności.