Solidarność to znaczy razem

Lekcja o Wolności i Solidarności w Liceum M.Reja w Krakowie

W dniach 20 i 23 maja br. spotkałem się z młodzieżą krakowskiego Liceum m. Reja na Lekcji o Wolności i Solidarności. To już moja kolejna lekcja w tej szkole.

Moje wystąpienie przed młodzieżą składało się z dwóch części. Pierwsza była poświęcona najnowszej historii Polski. Oparta była na trzech najważniejszych datach: 31 SIERPNIA 1980 r. - podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania "Solidarności", czarnej dacie najnowszej historii - 13 GRUDNIA 1981 r. - wprowadzenia stanu wojennego oraz 4 CZERWCA 1989 r. - wyborów do Sejmu i Senatu. W drugiej części skupiłem się na WOLNOŚCI i SOLIDARNOŚCI, jako tych ideałach, które były kluczowe dla przemian w Polsce i wciąż stanowią łącznie, najważniejsze wartości, którymi powinniśmy kierować się w życiu.

To spotkanie, było nie tylko o rozmową o przeszłości ale w gruncie rzeczy było rozmyślaniem o przyszłości, czerpiąc mądrość z naszego doświadczenia z najnowszej historii naszego kraju.

Moje wystąpienie było poprzedzone wstępem nauczyciela Pawła Rogali.

[EEN}