Solidarność to znaczy razem

Leszek Moczulski kończy 90 lat

W ubiegłym roku mieliśmy zaszczyt gościć Leszka Moczulskiego w Krakowie, gdzie wręczyliśmy mu Medal "Dziękujemy za wolność".
Leszek Moczulski, twórca i przewodniczący Konfederacji Polski Niepodległej, jeden z najważniejszych działaczy opozycji urodził się 7 czerwca 1930 roku w Warszawie. Początek działalności opozycyjnej Leszka Moczulskiego związana jest z nurtem niepodległościowym, organizacją w której działali byli żołnierze i oficerowie II RP a następnie z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela.

1 września 1979 z jego inicjatywy została powołana do życia Konfederacja Polski Niepodległej, pierwsza partia polityczna w bloku wschodnim, która jawnie domagała się prawa do niezawisłości i Niepodległości Polski. Wielokrotnie zatrzymywany, aresztowany i skazywany na wyroki więzienia. KPN była niewątpliwie jedną z najlepiej zorganizowanych i sprawnie działających organizacji podziemia antykomunistycznego. Motorem napędowym była silna osobowość przywódcy i lidera Konfederacji jakim był Leszek Moczulski.

Poniżej link do strony archiwum KPN na której szeroko opisana jest działalność Leszka Moczulskiego a także są inne materiały powiązane. Zapraszamy także działaczy KPN i osoby znające Leszka Moczulskiego do podzieleniami się z nami wspomnieniami, refleksjami na Jego temat.
Poniżej kilka wspominkowych zdjęć z ub. roku z Leszkiem Moczulskim.

https://www.earchiwumkpn.pl/leszek_moczulski/zyciorys.html

Zdjęcie pamiątkowe czlonków KPN w z Leszkiem Moczulskim w Krakowie Nowej Hucie