Solidarność to znaczy razem

Ludziom Solidarności Huty. Sierpień 2021

31 sierpnia 2021 r. delegacja Stowarzyszenia "Sieć Solidarności" oddała hołd Ludziom Solidarności Huty, składając wieniec kwiatów pod tablicą "Nasza droga do wolności" umieszczonej, staraniem naszego stowarzyszenia, na Bramie Głównej Huty T. Sendzimira.

W delegacji brali udział: Lesław Chruścik, Henryk Kazimierski, Bogdan Kowalewski, Andrzej Marciniak, Jacek Niżnikiewicz i Edward E. Nowak. Padający rzęsisty deszcz trochę nam przeszkodził i zapewne nie mogło dotrzeć więcej osób. Nasze wspomnienia także były - siłą aury - dosyć skrócone.

Sierpień '80 w Hucie im. Lenina

Sierpień w 1980 roku nie był spokojny w Hucie im. Lenina. Nie udało się sformułować dużego strajku, nie powstał wspólny komitet strajkowy (powstał dopiero 28.08.1980), ale od 18 sierpnia trwały nieustanne strajki, przestoje, wiece, manifestację pisano postulaty, domagano się podwyżek płac, poprawy warunków pracy, były także postulaty nowych wyborów do związków zawodowych a nawet daleko idące postulatu polityczne.


Pierwszy zastrajkował w nocy 18/19 sierpnia Wydział Mechaniczny ale najgroźniejszy był trzydniowy strajk na Zgniataczu (20-22.08). Niestety brak niezależnych od władzy struktur związkowych, doświadczenia opozycyjnego, ogrom kombinatu (ponad 1000 hektarów terenu), co utrudniało komunikacje pomiędzy poszczególnymi wydziałami huty, wreszcie strach ludzi przed konsekwencjami strajku, spowodował że protesty hutników nie przełożyły się w znaczący strajk. Uważam jednak, że te niepokoje jakie miały miejsce w Nowej Hucie były ważnym sygnałem dla władzy i chociaż pośrednio wzmacniały strajkujące załogi w Polsce, szczególnie na Wybrzeżu.


Edward E. Nowak