Solidarność to znaczy razem

Medale - Nauczyciele - NCK - edycja XXIV (nr 803-848)

Stowarzyszenie "Sieć Solidarności" zorganizowało w dniu 29 sierpnia 2021 r. w Nowohuckim Centrum Kultury uroczystość z okazji 41. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania Solidarności.

Uroczystość prowadził prezes Sieci Solidarności Edward E. Nowak, a wzięli w niej udział dostojni goście: senator RP Bogdan Klich, b. poseł wybrany w 1989 r. prof. Jerzy Zdrada wiceprzewodniczący Rady m. Krakowa Sławomir Pietrzyk, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej o. Kraków dr. Filip Musiał. Uroczystość była objęta patronatem Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego.

Po przywitaniu bohaterów uroczystości, dostojnych gości, oraz uczestników, odśpiewaliśmy hymn państwowy, po czym uczciliśmy minutą ciszy zmarłych w br. Ludzi Solidarności z naszego regionu: Kazimierza Kubraka, Zofię Pieczkowską, Andrzeja Buczkowskiego, Mieczysława Pieronka, Zbigniewa Ferczyka, Adama Zagajewskiego, Przemysława Zamorskiego, Jerzego Zacharko, Marka Dykę, Mirosława Handke, Henryka Opilo , Kazimierza Mazura, Czesława Talagę, Stefana Afendę, Stanisława Rodzińskiego.

Dr Filip Musiał, w swoim wystąpieniu w zwrócił uwagę na jeden z ważnych dokumentów I Krajowego Zjazdu Solidarności, który odbył się 40 lat temu, na Posłanie do Narodów Europy Środkowo-wschodniej: "Solidarność, której rocznicę powstania obchodzimy dzisiaj, sięgała dalej, daleko, poza granicę PRLu."

Dr Tadeusz Syryjczyk, prowadził I część zjazdu krajowego, a właśnie wrócił ze spotkań w Europejskim Centrum Solidarności, gdzie także dyskutowano na temat znaczeniu I KZD. Jeden z paneli w całości był poświęcony także Posłaniu. W dalszym ciągu wypowiedzi mówił o znaczeniu samego zjazdu oraz Programu I KZD. Jego fragmenty zostały opublikowane w aktualnym biuletynie Sieci Solidarności. Podkreślił także , ze delegaci wybrani na Zjazd, reprezentowali niemal 10 milionowy związek, byli po raz pierwszy od 1947 r. a może nawet znacznie wcześniej faktycznie demokratycznie wybranymi prawdziwymi przedstawicielami społeczeństwa. Legitymacja tych ludzi miała ogromne znacznie w następnych latach po 1989 r. Powstała wyraźna klasa polityczna, co nas odróżniało od innych krajów bloku socjalistycznego, i korzyści z tego czerpiemy nadal, bowiem mimo różnych chorób młodych demokracji także w Polsce , u nas nie wystąpiły patologie, m.in. oligarchizacje i mamy podmiotowość klasy politycznej wobec różnych grup wpływu.

Rozpoczęła się uroczystość wręczania medali "Dziękujemy za wolność" XXIV edycji. Prezes Edward Nowak a zarazem przewodniczący kapituły mówił, że Medal "Dziękujemy za Wolność" stanowi symboliczne wyrażenie wdzięczności i podziękowania dla możliwie szerokiego kręgu ludzi, którzy w okresie po 13 grudnia 1981 roku brali udział w tworzeniu wolności, niepodległości, demokratycznej i samorządnej Rzeczpospolitej Polskiej. Medal jest wręczany od 2014 roku. Wraz z obecną edycją przyznanych zostało 849 medali.

Kapituła postanowiła przyznać Medale "Dziękujemy za wolność" XXIV edycji, z okazji 41. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych oraz powstania "Solidarności". W XXIV edycji uhonorowana została znaczna grupa ludzi Podziemnej Solidarności Nauczycielskiej oraz osób z nimi współpracujących ale także inne osoby wobec których złożone zostały wnioski.

W poprzednich edycjach Medalem "Dziękujemy za wolność" uhonorowane zostały następujące osoby ze środowiska nauczycielskiego: śp. Wanda Adamus, śp. Tadeusz Frąś, Janina Gościej, Tadeusz Matusz, śp. Maria Oberc, śp. Wiesław Ciołkiewicz, Władysława Obrochta, Katarzyna Pacholarz dd. Kotarba, Ryszard Postawka, Zdzisława Stachowiak, Teresa Starmach, Danuta Żmudzka.

Medale w I turze prezes wręczał wraz z kolegą posłem wybranym 4 czerwca 1989 roku, liderem podziemnej Solidarności i osobą ściśle współpracującą z podziemną Solidarnością Nauczycielską - Jerzym Zdradą. Medalem "Dziękujemy za wolność" uhonorowane zostały następujące osoby, w kolejności alfabetycznej: Adamowicz Irena, Bazarnik Kasprzyk Małgorzata (nieobecna), Borys Józef, śp. Giergiel Alina, Idzi Kazimierz, śp. Kasprzyk Zbigniew, śp. Kowalska Ewa oraz śp. Kowalski Wiesław, Krzyżek Barbara, śp. Kubowicz Stefan, śp. Kuleszyński Cezary.

W II turze wręczania medali uczestniczył dyr. Filip Musiał. Kapituła postanowiła przyznać Medale "Dziękujemy za wolność" następującym koleżankom i kolegom: Kuriańska Wanda, Lilpop Michańków Anna, śp. Łach Czesława oraz śp. Łach Władysław, śp. Michańków Marek, Michno Marek (nieobecny), Mynarz Wiktor (o. Paweł), Piasecka Tarabuła Zofia, Pilawa Anna, Pilawa Małgorzata, Piskorz Marianna.

W III turze Medale wręczał także sen. Bogdan Klich. Medalami "Dziękujemy za wolność" uhonorowani zostali: Salomonowicz Lech, Toch Krystyna oraz Toch Lucjan, Więcław Joanna w imieniu swoim oraz śp. męża Więcława Zbigniewa, śp. Zorska Anna, Zych Elżbieta, która odbierała medale we własnym imieniu ale także siostry Zych Jolanty, który jest w szpitalu a także w imieniu śp. Żychowskiej Wandy i śp. Żychowskiego Henryka.

W IV turze wręczania medali uczestniczył także wiceprzewodniczący rady m. Krakowa Sławomir Pietrzyk. Kapituła przyznała Medale "Dziękujemy za wolność następującym koleżankom i kolegom: śp. Afenda Stefan oraz śp. Dadał-Afenda Emilia, Jankowski Jan, Jussac Christophe, Kociołek Adam (nieobecny), Kozieł Andrzej, Mytnik Halina, Nowakowski Krzysztof, Petlicki Janusz w imieniu swoim i brata Petlickiego Jerzego, dla śp. Skawińskiego Stefana oraz Zazuli Jana Michała, Stelmach Bogdan.

Na zakończenie prezes E.E.Nowak powiedział: "Dziękujemy za Wolność ludziom Solidarności i opozycji, którzy od chwili powstania naszego ruchu, a niektórzy wcześniej działali na rzecz wolności, aż do chwili Wyborów 4 czerwca 1989 r., rozpoczynając tym samym proces demokratyzacji naszej Ojczyzny.

Wolność naszego Kraju to było dział tysięcy ludzi, ich myśli i czynów.

Prezes Stowarzyszenia "Sieć Solidarności" złożył gratulacje uhonorowanym, złożył podziękowania dla nauczycieli pomagających w przygotowaniu wniosków, biogramów, w dotarciu do ludzi , szczególnie zwracając się do Anny Lilpop Michańków, która mimo, że z Australii, wniosła ogromny wkład w przygotowanie tej edycji.
 
Podziękowanie należą się także gospodarzom: dyr. Zbigniewowi Grzybowi i Pani Marii Grochot oraz pracownikom NCK, za serdeczną atmosferę i dobrą pracę, koleżankom i kolegom z Sieci Solidarności, za pomoc, za transmisję, za zdjęcia, wyrazy wdzięczności należą się Prezydentowi m. Krakowa za wsparcie finansowe uroczystości, wszystkim ważnym gościom oraz uczestnikom za udział w tej ważnej dla naszej Wspólnoty Solidarnościowej, 41. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania Solidarności.

Tak wielu ludzi powinniśmy jeszcze uhonorować, podziękować im za wolność. Dzisiaj uhonorowani Medalem powinni wystąpić z wnioskami dotyczących koleżanek i kolegów, których nazwiska przewijały się w ich relacjach i wspomnieniach: Ala Małecka, Kazimiera Stępień, Stanisława Koperek, Anna Pikulska, Jadwiga i Zdzisław Klucznikowie, Ewa Kamińska, Anna Rączka z mężem, Marek Partyka, Wanda Gąsior, Maria Koczot, "Wuefistka z Budowlanki" której nazwiska zapomniano, czy Joanna Michalska.

Na scenę ponownie, jak po drugie turze wręczania medali, wkroczyli Zbigniew Grzyb oraz Igor Dyja i Paweł Dyjak, z pięknym mini-koncertem przypominając m.in. przeboje Krzysztofa Łyszkiewicza nieżyjącego artysty z Nowej Huty, z zespołu "Chłopcy z Placu Broni", i zabrzmiało "Kocham wolność’. Na koniec dołączył "chór Sieci" i wspólnie zaśpiewaliśmy "Mury" dedykując je walczącej o wolność Białorusi, jedną zwrotkę Zbigniew Grzyb zaśpiewał po białorusku.

Uroczystość zbliżała się do końca, ale wówczas spontanicznie złożyliśmy życzenia na 80 urodziny naszemu przyjacielowi z Sieci Solidarności Adamowi Kramarczykowi, odśpiewaliśmy mu "Sto lat" oraz wręczyliśmy prezent - jego portret.

Jeszcze był poczęstunek i zaproszenie do uczestnictwa w wydarzeniach 31 sierpnia: o godz. 10:30 przy Tablicy "Nasza droga do wolności" znajdującej się na Bramie Głównej Huty T. Sendzimira oraz o godz. 12:00 przy płycie "Nie oddamy Sierpnia" na Rynku Głównym w Krakowie.

Edward E. Nowak - Prezes Stowarzyszenia Sieć Solidarności
Fot. Jacek M. Stokłosa

Zdjęcia


fotografii: 11, na stronach: 1