Solidarność to znaczy razem

Medale - NZS, FMW - NCK - edycja XXV (nr 849-882)

W 42. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych oraz powstania Solidarności Stowarzyszenie "Sieć Solidarności" zorganizowało główne obchody w Nowohuckim Centrum Kultury 27 sierpnia 2022 r. Uroczystość była połączona z wręczeniem 33 Medali "Dziękujemy za wolność" XXV edycji.

Uroczystość prowadził Edward E. Nowak - prezes Sieci Solidarności, a w obchodach wzięli udział szanowni goście: zastępca prezydenta m. Krakowa, Bogusław Kośmider, Cecylia Radoń - z-ca dyr. IPN o. Kraków, radna Bogumiła Drabik oraz gospodarz - dyrektor NCK Zbigniew Grzyb.

Obchody odbywały się pod patronatem Prezydenta m. Krakowa Jacka Majchrowskiego, przy wsparciu finansowym Medali przez Województwo Małopolskie.

Jak zawsze rozpoczęliśmy od odśpiewania hymnu państwowego, po czym uczciliśmy minutą ciszy zmarłych od ubiegłorocznego Sierpnia, nasze koleżanki i kolegów z ruchu Solidarność: Barbarę Billik zm. w Chicago, Krzysztofa Fryjewicza z Solidarności Zakopane, Marię Grčar z KPN, Stanisława Tabisza - rektora ASP, Dariusza Warpasa z RO NZS, Wiesława Kurczycha z Solidarności Huty Lenina, Jacka Smagowicza znanego działacza Solidarności małopolskiej, Jadwigę Jerschina - polonistkę , z Komitetu Obywatelskiego Solidarność w 1989, Mirosława i Edwarda Postawów z KPN, Marię Cieślawską , która udzielała pomocy prawnej w stanie wojennym, Mariana Brachę z Solidarności w Nowej Hucie i Tadeusza Pikulickiego dziennikarza, uczestnika strajku 1988 r. pochowanego dzień wcześniej.

W imieniu dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej głos zabrała Pani dyrektor Cecylia Radoń, natomiast prezydent B. Kośmider przemawiał wcześniej podczas składania kwiatów pod pomnikiem Solidarności. Swoimi wspomnieniami oraz trochę gorzkimi refleksjami podzielił się kolega Marek Domagała - przywódca Ruchu Oporu NZS powstałego 40 lat temu.

Prezes Edward Nowak a zarazem przewodniczący kapituły rozpoczął uroczystość wręczania Medali "Dziękujemy za wolność" XXV edycji. Przypomniał, że medal "Dziękujemy za Wolność" stanowi symboliczne wyrażenie wdzięczności i podziękowania dla możliwie szerokiego kręgu ludzi, którzy w okresie po 13 grudnia 1981 roku brali udział w tworzeniu wolności, niepodległości, demokratycznej i samorządnej Rzeczpospolitej Polskiej. Zwrócił uwagę na to, że wyryty na medalu pochód ludzi, to postacie z fotografii Tadeusza Pikulickiego, którzy szli w pochodzie 1 Majowym podczas strajku wiosną 1988 roku w b. Hucie im. Lenina. Medal jest wręczany od 2014 roku. Do chwili obecnej przyznano 882 Medale "Dziękujemy za wolność", w 25 edycjach, łącznie z obecną.

Medalami "Dziękujemy za Wolność" XXV edycji, uhonorowana została grupa ówczesnej młodzieży opozycyjnej: studenci, w tym zaangażowani w Ruch Oporu NZS, który powstawał 40 lat temu podczas stanu wojennego, kolejne pokolenie z Federacji Młodzieży Walczącej oraz pozostałe osoby wobec których wnioski złożyli ich koledzy i koleżanki.

W pierwszej turze przy wręczaniu medali swoim kolegom z studentom AGH, w tym z RO NZS, towarzyszył ich lider Marek Domagała. Uhonorowano następujące osoby: Firek Andrzej, Kosowicz Piotr, Niedźwieński Stefan, Dudek Maciej, Hadamik Czesław, Kozłowski Paweł, Rupiński Dariusz (nieobecny), Skwarnicki Krzysztof, Smolarski Krzysztof.

Podczas drugiej tury, przy wręczaniu medali towarzyszyła dyrektor Cecylia Rado. Medale przyznano dla studentów NZS Politechniki Krakowskiej: Jagiełka Piotr, Kutrzeba Adam, Mazgaj Anna, Niedżwiecki Jacek, Przeździecki Wojciech, Szydłowski Tadeusz oraz dla: Gąsowski Zbigniew, śp. Kornaś Stanisław (odbierała żona Jadwiga) , Makuch Maria, Matuła Adam, Sajboth Krzysztof, Stabrawa Zbigniew, Szkarłat Józef.

Podczas III tury przy wręczaniu medali towarzyszył minister Tadeusz Syryjczyk wybitny działacz Solidarności i prezes Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego, dla działaczy Federacji Młodzieży Walczącej: Grzybczak Renata, Świrkowska Wanda, Kiszka Bogusław, Kołodziejczyk Adam, Nastalski Leszek, Rychter Tomasz, Sidorowicz Dorota, Smoleń Krzysztof, Tajsiak Robert , Tracz Grzegorz, Wąsik Miłosz (nieobecny).

Wśród gości byli liderzy FMW, koledzy Robert Kubicz i Marek Jakubowski (Piotr Fugiel nie mógł być obecny) oraz Hanna Lilpop, Michańków, mieszkająca obecnie w Australii, działaczka Solidarności nauczycielskiej, uhonorowana w roku ubiegłym.

"Dziękujemy za wolność" powtórzył Prezes Sieci Solidarności w końcowym wystąpieniu, dziękujemy, za wasze postawy, w czasach gdy za to można było znaleźć się w więzieniu, stracić pracę, być usuniętym ze szkoły lub z uczelni, zostać pobitym a nawet stracić życie. Wy podejmowaliście to ryzyko, będąc często nastolatkami.

Podczas uroczystości obecnych było sporo młodych ludzi, dzieci naszych bohaterów, niektórzy odbierali medal w imieniu swoich rodziców; to była żywa lekcja najnowszej historii, historii, którą tworzyli ich najbliżsi.

Wolność naszego Kraju to było dzieło tysięcy ludzi, ich myśli i czynów. Zawsze, wciąż trzeba walczyć o wolność i solidarność. Edward Nowak przedstawił także program "Solidarność Rodzin", którego celem jest wsparcie przez rodziny polskie, rodzin ukraińskich, które pozostają w swoim kraju, a są ofiarami wojny.

Podziękowania za wspaniała uroczystość kierujemy do gospodarza - dyrektora Zbigniewa Grzyba i Pani Marii Grochot oraz pracowników NCK, koleżankom i kolegom ze stowarzyszenia : Danucie Kinaszewskiej, Wiesławie Ciesielskiej, Halinie Nowak, Jackowi M. Stokłosie za fotografowania a Krzysztofowi Nowakowi za filmowanie uroczystości a także Henrykowi Kazimierskiemu, Janowi Ciesielskiemu. Wyrazy wdzięczności należą się Prezydentowi m. Krakowa za wsparcie finansowe uroczystości, Województwu Małopolskiemu za wsparcie finansowe medali. Wszystkim gościom dziękujemy za udział w tej ważnej dla naszej Wspólnoty Solidarnościowej, 42. rocznicy podpisanie Porozumień Sierpniowych i powstania Solidarności.

Na scenę ponownie, jak po drugiej turze, weszli muzycy: Zbigniew Grzyb oraz Igor Dyjak wraz z synek Pawłem i córką Anną, przypominając nam utworzy z czasów naszej młodości, a na koniec dołączył "chór Sieci" i wspólnie zaśpiewaliśmy, jakże dynamicznie "Mury".

Na zakończenie zaprosiliśmy obecnych na spotkanie Ludzi Solidarności, gdzie w luźniejszej atmosferze, przy skromnym cateringu, można było porozmawiać, powspominać, zrobić okolicznościowe zdjęcia.

[EEN]