Solidarność to znaczy razem

Medale - Opozycja przedsierpniowa - Filharmonia Krakowska - edycja VII (nr 288-311)

"Krzyże Wolności i Solidarności" oraz Medale "Dziękujemy za Wolność" wręczono podczas koncertu w Filharmonii Krakowskiej.

Uroczysty koncert z okazji 35. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych oraz powstania Solidarności, w dniu 27 sierpnia 2015 r., w Sali Krakowskiej Filharmonii im. Karola Szymanowskiego, rozpoczęła podniosła uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych "Krzyży Wolności i Solidarności" nadanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę a wręczanych przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Łukasza Kamińskiego w towarzystwie dyrektora oddziału krakowskiego Marka Lasoty.

"Krzyżami Wolności i Solidarności" odznaczeni zostali:

1. Lech Dziewulski
2. Zbigniew Ferczyk
3. Stanisław Kosch
4. Jan Legut
5. Edward Łoziński
6. Stanisław Markowski
7. Jerzy Orzeł
8. Paweł Rey
9. Krystyna Starzyńska
10. Jerzy Zacharko
11. Karol Krasnodębski
12. Ryszard Majdzik
13. Tadeusz Nitka
14. Jacek Swałtek
15. Andrzej Szkaradek,

pośmiertnie:

16. Maria Sierotwińska-Rewicka
17. Władysław Skalski
18. Józef Jungiewicz

W wystąpieniu po wręczeniu odznaczeń Prezes IPN-u, przypomniał, że idea ustanowienia Krzyża wywodzi się z Krakowa, podkreślił m.in. zobowiązanie w przeszłości i wciąż aktualne obecnie do niesienia wartości jakie to odznaczenie zawiera w sobie: wolności i solidarności.

Przewodniczący NSZZ "Solidarność" Regionu Małopolska kol. Wojciech Grzeszek mówił o poświeceniu i odwadze ludzi, którzy budowali Solidarność, dzięki którym możemy żyć w wolności. W imieniu odznaczonych podziękował kol. Jerzy Orzeł wybitny działacz Solidarności, późniejszy poseł Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, który uznał, że otrzymane odznaczenia państwowe to wyróżnienie dla środowisk w jakich działali odznaczeni.

Na zakończenie oficjalnej części wręczania odznaczeń państwowych zagrała orkiestra a chór Passionart oraz solista (bas) Michał Dembiński, zaśpiewali do słów Zbigniewa Herberta: "To wcale nie wymagało wielkiego charakteru, nasza odwaga niezgoda i upór, mieliśmy odrobinę koniecznej odwagi, lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku, Tak. Smaku ..."

Bardzo sugestywnie i pięknie zaśpiewała także Dagmara Sysula "Tango na głos" a widzowie włączali się śpiewając "ty to masz szczęście, ... żyć ci przyszło w kraju nad Wisła, ty to masz szczęście"

W czasie przerwy uczestnicy koncertu mogli podziwiać scenografię zainstalowaną w holu, w której był pokazany pochód Solidarności, zomowcy i koksiaki pod banerem przedstawiającym bramę główną Huty im. Lenina. Można było także nabyć wydawnictwa Sieci Solidarności, płytę CD Passionartu oraz wesprzeć dodatkowo ich działalność.

W drugiej części koncertu dokończono uroczystość wręczania odznaczeń państwowych wobec przybycia dwoje odznaczonych.

Następną odsłonę uroczystości otworzył wicemarszałek Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda, który mówił o czasach sprzed 35 lat, a w dalszej części gospodarzem był kol. Edward E. Nowak - przewodniczący kapituły Medalu "Dziękujemy za wolność". Przedstawił ideę ustanowienia medalu przez Stowarzyszenie Sieć Solidarności. Mówił: "... w bieżącym roku mija 35 lat od powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", i dlatego my ludzie pokolenia Solidarności chcielibyśmy w sposób szczególny przypomnieć i wyróżnić osoby, które prowadziły działalność opozycyjną przed Sierpniem '80 ale także kontynuowały ją w późniejszych latach, szczególnie po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego, najczęściej w kraju ale także poza jego granicami, tam gdzie znaleźli się 13 grudnia 1981 roku, lub zmuszeni byli emigrować. Chcemy czytelnie wyrazić to, że my swoje korzenie, swoją solidarność,wywodzimy z działań ludzi opozycji z wcześniejszych lat, którzy umieli przeciwstawić się systemowi komunistycznemu gdy wymagało to dużej odwagi i determinacji. Pragniemy także uhonorować dzisiaj,koleżanki i kolegów, którzy jako jedni z pierwszych przystąpili do tworzenia Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych nazwanych później "Solidarność" i kontynuowali działalność po tragicznym 13 grudnia 1981 r.

Medalami "Dziękujemy za wolność" uhonorowani zostali:

1. Marian Banaś
2. Bogusław Bek
3. Anna Bernhardt dd. Podgórczyk
4. Adam Jastrzębski
5. o. Andrzej Kłoczowski
6. Anna Krajewska
7. śp. Lech Bengt Kukulski
8. Adam Macedoński
9. Grzegorz Małkiewicz
10. Jacek Marchewczyk
11. Jakub Meissner
12. Andrzej Mietkowski

Gorące brawa towarzyszyły każdemu podchodzącemu do odebrania Medalu a Edward Nowak przekazywał w krótkich słowach kluczowe elementy biografii bohaterów, chociaż ich biogramy znalazły się na kolportowanej podczas koncertu specjalnej ulotce.

Medale wręczali członkowie kapituły Edward Nowak i Marek Lasota oraz Prezes IPN Łukasz Kamiński, wicemarszałek Leszek Zezgda i przew. Solidarności Małopolskiej Wojciech Grzeszek. Głos zabrał kol. Bogusław Sonik, podkreślając - jako działacz Studenckiego Komitetu Solidarności, że idea solidarności, którą zapoczątkowali wciąż trwa i łączy ludzi o różnych postawach i poglądach.

W dalszej części koncertu zabrzmiała wzruszająca pieśń grudnia '70 "Ballada o Janku Wiśniewskim" w wykonaniu p. Sysuły, nasz nieoficjalny hymn tamtych dni "Mury" ze słowami Jacka Kaczmarskiego i wykonaniu p. Dembińskiego oraz Arka wyśpiewana przez solistkę Żanetę Polak.

Kolejne medale "Dziękujemy za wolność" otrzymali:

1. Krzysztof Pakoński
2. śp. AndrzejPotocki
3. Józef Ruszar
4. Wojciech Sikora
5. Jan Zbigniew Skóra
6. Danuta Skóra dd. Botwin
7. Bogusław Sonik
8. Liliana Sonik dd. Batko
9. Tadeusz Syryjczyk
10. Jan Środoń
11. Bronisław Wildstein
12. Paweł Witkowski

Dalszą odsłonę muzyki z lat osiemdziesiątych, otworzyła Agata Paciorek" przypominając "Sierpień 80" a potem na ekranie, na scenie, ukazał się generał Jaruzelski ogłaszający stan wojenny i zaczęły się trudne czasy stanu wojennego, a piosenki śpiewane przez solistów stały się groźne, mówiły o represjach i wrogości, o walce: "ZOMO spokój bies", "A my nie chcemy uciekać stąd", "Obława" "Piosenka dla córki" i "Zbroja". Orkiestrą Stowarzyszenia PASSIONART oraz chórem dyrygował żywiołowo Janusz Wierzgacz, przy fortepianie zasiadł Marek Pawełek, który dokonał aranżacji utworów koncertowych.

Prowadzący koncert Natalia Tokarczyk i Mateusz Prendota kończyli uroczysty koncert.

Finał zaśpiewali wszyscy soliści wraz z chórem i zabrzmiała "Modlitwa o wschodzie słońca" z jakże wciąż ważnym przesłaniem:

Co postanowisz niech się ziści.
Niechaj się wola twoja stanie.
Ale zbaw mnie od nienawiści.
Ocal mnie od pogardy Panie.

Gromkie brawa, na stojąco i długo nie milknące oklaski były najlepszą recenzją tego uroczystego wieczoru.

Edward E. Nowak