Solidarność to znaczy razem

Medale - Samorządowcy - Rada MiG Niepołomice, edycja XXIII (nr 795-802)

W dniu 4 września 2021 r. na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach uhonorowano pierwszego w niepodległej Polsce Burmistrza Niepołomic Andrzeja Wimmera, w roku jubileuszowym 100. rocznicy objęcia przez niego urzędu. Rada Miejska przyjęła także uchwałę w XXX rocznicę odrodzonego samorządu.

W dalszym ciągu uroczystej sesji Rady Miejskiej, odbywającej się w Zamku Królewskim w Niepołomicach Stowarzyszenie "Sieć Solidarności" uhonorowało Medalem "Dziękujemy za wolność" XXIII edycji z okazji XXX lecia powstania odrodzonego samorządu a także w roku 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych oraz powstania "Solidarności" ludzi Solidarności z Niepołomic oraz okolicznych miejscowości, w szczególności założycieli "Solidarności", działaczy niezależnego harcerstwa skupionych w Szczepie "Puszcza" oraz działaczy komitetu obywatelskiego i odrodzonego samorządu terytorialnego w 1989 roku oraz w 1990 roku.

Ze względu na epidemię COVID-19, wręczenie medali odbyło się z rocznym opóźnieniem.

Prowadzący uroczystość Edward E. Nowak mówił, że Zarząd Stowarzyszenia Sieć Solidarności, którego celem jest kultywowanie ideałów i wartości oraz tradycji ruchu społecznego Solidarność, uchwałą z dnia 7 kwietnia 2014 roku ustanowił Medal "Dziękujemy za Wolność".

Medal ma stanowić symboliczne wyrażenie wdzięczności i podziękowania dla możliwie szerokiego kręgu ludzi, którzy w okresie po 13 grudnia 1981 roku brali udział w tworzeniu wolności, niepodległości, demokratycznej i samorządnej Rzeczpospolitej Polskiej.

Idea Medalu "Dziękujemy za Wolność" narodziła się w środowisku nowohuckiej Solidarności, Jej przedstawiciele, hutnicy stanowią trzon Stowarzyszenia "Sieć Solidarności", dlatego Medal nie jest wykonany z brązu, srebra czy złota ale z stali. Jest to kawałek stalowej blachy grubej na 4 milimetry. W centralnym miejscu Medalu widoczny pochód ludzi, to postacie hutników z fotografii Tadeusza Pikulickiego, z terenu kombinatu Huta Sendzimira (d. Huta im. Lenina) w Nowej Hucie, podczas strajku wiosną 1988 roku. Nad nimi charakterystyczna polska flaga, fragment logo NSZZ "Solidarność". Na rewersie Medalu umieszczone jest logo Stowarzyszenia, Marszałka Województwa, Instytutu Pamięci Narodowej. Na Medalu wygrawerowane jest nazwisko i imię osoby wyróżnionej oraz numer z ewidencji.

Medal ma charakter koleżeński, zostaje przyznany, przede wszystkim, na podstawie wniosku osoby już medal posiadającej dla jego koleżanek, kolegów, z którą działał po 13.12.1981 r. Medal ma charakter regionalny i jest przyznawany osobom , które prowadziły działalność w Małopolsce. Poza Medalem, ustanowiono także Plakietę nagrobną, którą można umieszczać na nagrobku, za zgodą rodziny. Wydana jest także miniatura Medalu w formie odznaki do wpięcia. Autorem projektu jest Jacek Maria Stokłosa © Stowarzyszenie Sieć Solidarności.

Do chwili obecnej przyznano 848 Medali "Dziękujemy za wolność", w 24 edycjach. Medalem "Dziękujemy za wolność", wcześniej już zostało uhonorowane grono osób związanych ze środowiskiem Niepołomic i okolicznych miejscowości: ofiara stanu wojennego Tadeusz Frąś oraz nieżyjący drukarz podziemia Marian Pryga a także: Jan Kaim, Jan Klima, Stanisław Kracik, Adam Kramarczyk, Wojciech Wróblewski, Jan Żmudzki.

Podczas wręczania Edwardowi E. Nowakowi pomagał kol. Wojciech Wróblewski, który był inicjatorem i współpracownikiem w przygotowaniu wniosków dla Kapituły Medalu.

O przyjęcie Medalu "Dziękujemy za wolność" jako wyrazu wdzięczności i podziękowania za działalność na rzecz tworzenia wolności, niepodległości, demokratycznej samorządnej Rzeczpospolitej Polskiej, zostały poproszono następujące osoby:

1. Dorota Heliasz
2. Grażyna Klima
3. Iwona Kluzik
4. Mariusz Kluzik
5. Karol Podolecki
6. Maria Rabiej
7. Zdzisława Stachowiak
8. Marek Ślusarczyk
9. Dorota Zielonka
10. Ryszard Zielonka
11. Danuta Żmudzka

Z okazji kolejnej rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych oraz powstania Solidarności, Stowarzyszenie wydało specjalny biuletyn wraz z wkładką, poświęconą działalności środowiska Solidarności, niezależnego harcerstwa oraz działaczy Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" i rodzącego się samorządu, a w nim zawarło także biogramy uhonorowanych osób.

Wolność naszego kraju to było dzieło tysięcy ludzi, ich myśli i czynów.

Gratulacje uhonorowanym, prośba o wnioski dla następnych, wyrazy wdzięczności dla Rady Miejskiej oraz Przewodniczącego za możliwość uhonorowania tylu wspaniałych ludzi Niepołomic podczas tak doniosłej, uroczystej sesji, radnym, gościom, Wojciechowi Wróblewskiemu oraz harcerzom za pomoc w przygotowaniu i przebiegu uroczystości oraz uczestnikom za udział w tej ważnej dla nas rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych, powstania Solidarności oraz Samorządności.

[EEN]

Zdjęcia


fotografii: 13, na stronach: 1