Solidarność to znaczy razem

Nie żyje Andrzej Stawiarski

Andrzej Stawiarski urodził się 10 listopada 1956 roku w Leżajsku, zmarł 9 października 2023 r. w Krakowie. W latach 1976-81 studiował w Akademii Górniczo-Hutniczej. Jest mgr. inż. geologiem górniczym.
Po skończeniu uczelni pracował w Akademii Górniczo-Hutniczej w Instytucie Surowców Energetycznych.

Bral udział w marszach Szlakiem I Kompanii Kadrowej organizowanych od 1981 roku. Uczestniczył w strajku hutników 26.I - 4/5 .V.1988 r. Uczestniczył i współorganizował wystawy fotografii niezależnej w kościele w Mistrzejowicach.

W latach '80 ub.w. był autorem wielu ważnych zdjęć, dokumentujących historię Solidarności oraz opozycji w Krakowie, m.in. wiosennego strajku hutników w 1988 r. oraz następujących po nim wydarzeń, w tym wyborów 1989 roku. Zdjęcia te były prezentowane na wystawach, w książkach i czasopismach niezależnych poświęconych Solidarności i opozycji, m.in. PWA, "Czas Solidarności".

Od II.1990 do XII.2006 r. był fotoreporterem, dziennikarzem, redaktorem i sekretarzem redakcji Gazety Wyborczej w Krakowie. Redaktor naczelny pisma "Rynek kapitałowy" od I 2007 r. pisma "miesięcznik KAPITAŁOWY".

Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich od 2003 r., prezes oddziału krakowskiego SDP (2005 - 2008, 2008 - 2011), członek komisji statutowej. Obecnie członek Zarządu Głównego SDP. Jest także członkiem kapituły nagrody im. E. Kwiatkowskiego. Członek Zarządu Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2012) za działalność na rzecz Tajnej Komisji Robotniczej Hutników, Krzyżem Wolności i Solidarności (2018), uhonorowany Medalem "Dziękujemy za wolność" (2015).

Cześć Jego Pamięci
Stowarzyszenie "Sieć Solidarności"

Stowarzyszenie "Sieć Solidarności" wydało w 2018 r. album pt. "zapis zdarzeń" ze zdjęciami Andrzeja Stawiarskiego ze strajku w b. Hucie im. Lenina w dniach 26.04.-4/5 maja 1988 r.
Poniżej link do pełnego tekstu tego albumu:
https://sss.net.pl/wydawnictwo,zapis-zdarzen,1.html