Solidarność to znaczy razem

wydawca: SSS

Zapis zdarzeń

Strajk w Nowej Hucie. Wiosna Solidarności 1988 w obiektywie Andrzeja Stawiarskiego.

Plik pdf

Nowohucki strajk rozpoczął się 26 kwietnia 1988 r. i trwał do chwili pacyfikacji w nocy 4/5 maja, po czym przekształcił się w strajk absencyjny i w inne formy protestu. Następnie, 17 maja, powstał jawnie działający Komitet Organizacyjny, doprowadzając do reaktywowania działalności Komisji Robotniczej Hutników NS ZZ "Solidarność".

Ten największy w kraju, po wielu latach oporu społecznego, protest solidarności hutniczej, został poparty przez organizacje opozycji, Lecha Wałęsę, uzyskał wsparcie od mieszkańców Krakowa, w szczególności od młodzieży, w tym NZS, WiP, FMW, KPN i innych, a Episkopat Polski podjął misję mediacyjną z ówczesna władzą. Wydarzenia te miały przełomowy charakter dla naszego kraju, były Wiosną Solidarności. "Solidarność" rozpoczęła jawne działania. Ówczesna władza zaczęła poszukiwać porozumienia ze społeczeństwem. Sprzyjała nam sytuacja międzynarodowa. Wkrótce w 1989 r. rozpoczęły się demokratyczne przemiany ustrojowe w Polsce, doszło do częściowo wolnych wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 4 czerwca 1989 r.

Stowarzyszenie Sieć Solidarności, którego celem jest kultywowanie ideałów, wartości i tradycji ruchu społecznego Solidarność i pośród którego jest wielu uczestników i liderów tamtych wydarzeń, inicjując powstanie tego albumu pragnie przypomnieć "Wiosnę Solidarności '88", tak jak zapisał zdarzenia tamtej wiosny i tamtej "Solidarności", jeden ze strajkujących - fotoreporter Andrzej Stawiarski.

Zapis zdarzeń. Strajk w Nowej Hucie. Wiosna Solidarności 1988 w obiektywie Andrzeja Stawiarskiego to tytuł albumu pod redakcją Adama Gliksmana, wydanego przez Stowarzyszenie Sieć Solidarności, z okazji 30.rocznicy strajku w Kombinacie Metalurgicznym Huta im. Lenina w dniach 26 kwietnia - 4/5 maja 1988 roku.

Przed Państwem album, którego siła przekazu opiera się na znakomitych fotografiach Andrzeja Stawiarskiego, dotyczących wydarzeń wiosny 1988 r., rozgrywających się w ówczesnym Kombinacie Metalurgicznym Huty im. Lenina. Przedstawiają one kolejny etap walki o dokończenie przemian, rozpoczętych robotniczym zrywem w sierpniu 1980 r.

Entuzjazm, zdławiony wprowadzonym 13 grudnia 1981 r. stanem wojennym, odżywa ponownie. To wiosna 1988 r. odrodziła nadzieję na kontynuowanie przemian zapoczątkowanych przed ośmiu laty na Wybrzeżu. Huta znów, podobnie jak przed laty, stała się miejscem strajków i protestów.

Fotografie Andrzeja Stawiarskiego przedstawiają całą dramaturgię tamtych dni. Mszę św., strajkujących robotników, wczytujących się w postulaty strajkowe, siedzibę komitetu strajkowego czy choćby ostrzeżenie dla "łamistrajków". Ale także rolę doradców i mediatorów. Pokazują determinację, skupienie i świadomość olbrzymiej odpowiedzialności za podjęte działania. Dziś są prawdziwym świadectwem determinacji i zaangażowania uczestników protestu.

Edward E. Nowak