Solidarność to znaczy razem

Nie żyje Krystyna Sieniawska

Nie żyje Krystyna Sieniawska - samorządowiec, prawnik, wieloletnia Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie.

Krystyna Sieniawska (ur. 12.08.1941, zm. 24.09.2022). Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (1965). Już w trakcie szkoły średniej czynna w ZHP, a po studiach wstąpiła do Klubu Inteligencji Katolickiej, w którym w latach 1981-1987 piastowała funkcję wiceprezesa. Po studiach odbyła aplikację sądową oraz adwokacką, a od 1972 r. praktykowała jako adwokat.

W latach 1980-1981 udzielała pomocy prawnej powstającej Solidarności. Podczas wyborów czerwcowych 1989 r. była doradcą prawnym Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego "Solidarność". W latach 1990-1994 radna miasta Krakowa a także delegatka do Sejmiku Samorządowego Województwa Krakowskiego.

Od 1990 r. Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie i Przewodnicząca Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych; założycielka i Redaktor Naczelna kwartalnika KRSKO „Casus”; od 1991 r. była doradcą sejmowych Komisji Samorządu Terytorialnego i Finansów Publicznych, a także ekspertem w Komitecie przy prezydencie Lechu Wałęsie (do 1995 r.). Prowadziła zajęcia na kierunku administracja na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Jest autorką licznych artykułów na temat samorządowych kolegiów odwoławczych oraz prawa administracyjnego. W 1992 r. współzakładała Fundację Promocji Kultury Miasta Krakowa, została wiceprezesem.

W 2001 r. została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Została uhonorowana przez Sieć Solidarności Medalem "Dziękujemy za wolność" (2014).