Solidarność to znaczy razem

Oświadczenie w sprawie Białorusi

Oświadczenie w sprawie Białorusi

Stowarzyszenie postanowiło zabrać publicznie glos w sprawie sytuacji w Białorusi. Propozycję oświadczenia przygotowali: Beata Kowalska wraz z Janem Ciesielskim i Józefem Lassotą . Uczestniczyliśmy również jako Stowarzyszenie w wiecach poparcia dla Wolności Białorusi. Wielu członków Sieci Solidarności aktywnie uczestniczyło w protestach Białorusinów w Krakowie.

Oświadczenie Stowarzyszenia "Sieć Solidarności"

Minęło ponad 120 dni od kiedy białoruska Centralna Komisja Wyborcza ogłosiła wyniki wyborów prezydenckich. Znowu miał je wygrać rządzący tym krajem już od 26 lat Aleksander Łukaszenka.

W akcie protestu przeciwko fałszerstwom wyborczym Białorusini masowo wyszli na ulice. Za ten najdłuższy i najliczniejszy sprzeciw w historii tego kraju przychodzi im teraz płacić wysoką cenę. Fala represji i przemocy w ostatnich tygodniach narasta. Białoruskie służby siłowe zatrzymały niemal 30 tysięcy ludzi, wiele z nich zostało oskarżonych i ma sprawy karne. Organizacje praw człowieka potwierdzają śmierć 10 osób. Pomimo masowych aresztowań, bezprecedensowej brutalności siłowników, utraty pracy i innych szykan ze strony reżimu protesty dalej trwają.

My, członkowie i członkinie SSS dobrze rozumiemy tę walkę w obronie podstawowych wartości - wolności, godności i demokracji. Choć białoruskie władze bezwzględnie niszczą wszelkie niezależne struktury, dziś Białoruś daje nam lekcje solidarności.

Podziwiamy i popieramy tą walkę! Zdecydowanie potępiamy użycie siły wobec pokojowo protestujących białoruskich obywatelek i obywateli.
Zwracamy się do władz naszego miasta oraz uczelni krakowskich o przygotowanie programów wsparcia dla białoruskich aktywistek i aktywistów, którzy uciekli z kraju w obawie o swoje zdrowie i życie. Prosimy też naszych członków i członkinie o zaangażowanie. Poniżej zamieszczamy informacje o zbiórkach pieniężnych oraz miejscach, gdzie można zgłosić chęć udostępnienia pokoju czy mieszkania.

Solidarność naszą siłą!

Stowarzyszenie Sieć Solidarności

20 grudnia 2020 r.