Solidarność to znaczy razem

Pożegnaliśmy ś.p. Mieczysława Gila

Zmarł ś.p. Mieczysław Gil - senator, poseł, przywódca Solidarności małopolskiej i nowohuckiej, członek władz krajowych, więzień polityczny, opozycjonista, hutnik i dziennikarz.

Msza Święta odprawiona została w piątek, 7 października br. o godzinie 12:00 w Klasztorze Karmelitów Bosych w Krakowie przy ul. Rakowickiej 18. Uroczystości pogrzebowe miały miejsce po Mszy Świętej na Alei Zasłużonych Cmentarza Rakowickiego w Krakowie - na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Prandoty w Krakowie.

***

Mieczysław Gil (ur. 9.01.1944, zm. 29.09.2022); ukończył Technikum Hutniczo-Mechaniczne w Krakowie (1963). W latach 1963-1982 pracownik Stalowni Konwertorowej Huty im. Lenina (HiL) w Krakowie, od 1978 redaktor pisma zakładowego "Głos Nowej Huty".

W VIII 1980 uczestnik strajku, następnie rzecznik na Wydz. Stalowni Martenowskiej HiL. Od IX 1980 w "Solidarności", w zarządzie powstającej Komisji Robotniczej Hutników, doradca KRH podczas rozmów i podpisania porozumienia z dyrekcją.

Wiceprzewodniczący MKZ Kraków (od XII 1980 MKZ Małopolska) odpowiedzialny za sekcję prasy. Od X 1980 w redakcji pisma MKZ "Wiadomości Krakowskie"; od 28 XI 1980 współkierujący MKZ wraz z Andrzejem Cyranem; I-VII 1981 p.o. przewodniczącego. W I 1981 w składzie delegacji MKZ na rozmowy z Komisją Rządową po strajku w nowosądeckim Ratuszu.

Od 17 III 1981 przewodniczący KRH; przedstawiciel HiL w Sieci Wiodących Zakładów Pracy. 17 V 1981 współorganizator białego marszu po zamachu na Jana Pawła II. W V 1981 przewodniczący delegacji "Solidarności" na Kongresie Międzynarodowej Federacji Metalowców w Waszyngtonie. Od V 1981 z upoważnienia KKP przewodniczący grupy negocjacyjnej "Solidarność" w Sejmie PRL ds. ustawy o przedsiębiorstwie państwowym i samorządzie załogi (ustawę przyjęto we IX 1981). W VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska, delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów, członek Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"

13-16 XII 1981 uczestnik strajku w HiL, przewodniczący RKS "S" Regionu Małopolska; po pacyfikacji strajku w ukryciu. 13 I 1982 zatrzymany, przez 2 dni internowany, nast. aresztowany, 25 II 1982 skazany wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego na 4 lata więzienia i 2 lata pozbawienia praw publicznych, osadzony w ZK w Krakowie, nast. Raciborzu, Strzelcach Opolskich, Kłodzku i Strzelinie; 13-31 VIII i w X 1982 uczestnik głodówek o przyznanie statusu więźnia politycznego; wydawał nielegalne gazetki więzienne "Ekstrema" i "Krata", prowadził nasłuch radiowy na przemyconym odbiorniku; 25 XI 1983 zwolniony na mocy amnestii; w III 1982 zwolniony z pracy. ZUS odmówił przyznania mu III grupy inwalidzkiej mimo udokumentowanej choroby.

Od 1983 współorganizator i uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy i Mszy za Ojczyznę, m.in. w Krakowie-Mistrzejowicach, Warszawie, Piekarach Śl., Tarnowie, Dębicy. 1983-1989 utrzymywał się z rolnictwa. 1984-1989 kilkadziesiąt razy zatrzymywany i przesłuchiwany. W 1984 współinicjator Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego im. kard. Stefana Wyszyńskiego przy parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach; od 1984 członek KIK. Od 3 XI 1984 w Małopolskim Komitecie Walki o Praworządność, 7 XI 1984 współzałożyciel i działacz Inicjatywy Obywatelskiej w Obronie Praw Człowieka Przeciw Przemocy.

Od 23 X 1986 prowadził jawną działalność na czele reaktywowanej KRH "S" (m.in. z Edwardem E. Nowakiem, Janem Ciesielskim i Stanisławem Handzlikiem).

26 IV - 4 V 1988 uczestnik strajku w HiL, członek KS, wraz z J. Ciesielskim i S. Handzlikiem przejął kierowanie strajkiem, po pacyfikacji strajku pobity, 5 V 1988 aresztowany, po 14 dniach zwolniony na skutek interwencji przedstawicieli Kurii Biskupiej. Od 19 V 1988 członek Komitetu Organizacyjnego "S" HiL. Od 30 IX 1988 członek jawnego RKS Małopolska, od 8 III 1989 członek Prezydium tegoż.

Od 25 IX 1988 w Krajowej Komisji Wykonawczej, od 18 XII 1988 w Komitecie Obywatelskim przy Przewodniczącym "Solidarności" Lechu Wałęsie; 27 I 1989 uczestnik spotkania przygotowawczego do Okrągłego Stołu w Magdalence k. Warszawy. W 1989 uczestnik obrad plenarnych Okrągłego Stołu oraz w zespole ds. gospodarki i polityki społecznej. II-VI 1989 w zespole redakcyjnym "Czasu Solidarności". Od 10 IV 1989 w Małopolskim Komitecie Obywatelskim.

1989-2004 ponownie zatrudniony w HiL (od 1990 Huta im. Tadeusza Sendzimira). Od 28 IV 1989 - I 1992 przewodniczący KRH w HiL. 1989-1991 poseł RP z listy KO "Solidarności", przewodniczący Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego; 1990-1992 delegat na WZD Regionu Małopolska i KZD "S". W 1990 współzałożyciel Stowarzyszenia Wspólnota Polska, od III 1990 w redakcji dziennika "Czas Krakowski". 1991-1993 poseł RP z listy Krakowska Koalicja Solidarni z Prezydentem. W 1993 redaktor nacz. dziennika "Nowa Gazeta". 1996-1999 w PChD, 1999-2002 w PPChD, szef struktur małopolskich. 1998-2002 radny Sejmiku Województwa Małopolskiego z listy AWS. Od 2005 doradca prezesa w Agencji Rozwoju Przemysłu w Warszawie, prezes Stowarzyszenia PChD. Senator RP w list Prawa i Sprawiedliwości w 2011 roku, w kolejnych wyborach 2015 nie został wybrany.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1990), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), Krzyżem Wolności i Solidarności (2017), uhonorowany Medalem "Dziękujemy za wolność" (2014).

Cześć Jego Pamięci

Stowarzyszenie "Sieć Solidarności"