Solidarność to znaczy razem

Program obchodów 35. rocznicy wydarzeń ROKU 1989

Program obchodów 35. rocznicy wydarzeń ROKU 1989
Organizator: Stowarzyszenie Sieć Solidarności

Inicjatywa Stowarzyszenia Sieć Solidarności o podjęcie Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej o ustanowieniu 4 CZERWCA ŚWIĘTEM WOLNOŚCI I PRAW OBYWATELSKICH, świętem III Rzeczpospolitej Polskiej, dniem wolnym od pracy.

10 IV 2024 35. rocznica powstania Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego
Złożenie kwiatów pod tablicą na ul. Sienna 5, gdzie mieścił się sztab MKO. 10.04.2024 godz. 12:00 (środa)
Znicze "Dziękujemy za wolność" na grobach członków Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego. 10.04.2024

13 IV 2024 Spotkanie działaczy Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" z okazji 35. lecia powołania Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego, w Sali Obrad Rady m. Krakowa.


2 VI 2024 Główne uroczystości obchodów Dni Wolności i Praw Obywatelskich w Małopolsce
Otwarcie wystawy plenerowej "Rok 1989" Wystawa od 2.06-01.09.2024 r. Przeniesienie wystawy do Krakowa 01.09.-30.09
- Uroczystość wręczenia Medali "Dziękujemy za wolność" dla członków Komitetu Obywatelskiego oraz podziękowanie uczestnikom komitetów obywatelskich Wyborów 1989 roku. Nowohuckie Centrum Kultury.
- Godz. 17:00 Koncert Muzyczny - otwarty dla publiczności. Godz. 19:00
- Całodzienny PIKNIK WOLNOŚCI organizacji społecznych (ngo) oraz spotkanie Ludzi 4 czerwca w Nowohuckim Centrum Kultury i wokół niego.


4 VI 2024 - 4 czerwca. ŚWIĘTO WOLNOŚCI I PRAW OBYWATELSKICH. Obchody ogólnopolskie


31 VIII 2024 Uroczystość wręczenia Medali "Dziękujemy za wolność" ludziom Solidarności i opozycji w 35. rocznicę Wyborów '89, 44. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania Solidarności a także 45. rocznicę powstania Konfederacji Polski Niepodległej. Koncert muzyczny. NCK (sob.)


12 IX 2024 35. rocznica powołania Tadeusza Mazowieckiego. Debata naukowa o działalności rządu oraz jego genezie (wybory '89) w Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie


Debaty i spotkania: "Ludzie 4 czerwca '89" poświęcone wydarzeniom ROKU 1989 w Muzeum Krakowa i Muzeum Nowej Huty.Pokaz filmu "1989. Zwyciężyliśmy" (harmonogram jeszcze nie ustalony)