Solidarność to znaczy razem

Siódmy transport dotarł do Czernihowa

Asocjacja Inicjatyw Miejskich czyli partner Sieci Solidarności z Czernihowa w programie Solidarnośc Rodzin zebrała gromadkę ludzi, którzy odbierali wysłane paczki i zrobili piękne zdjęcie zbiorowe a także indywidualne.

***

Wieczorem 18 maja nasza dzielna drużyna spakowała paczki do wysyłki do Chernihowa, a nazajutrz o świecie zapakowaliśmy je do busa Kuby, który wyruszył z nimi do Ukrainy. W tym transporcie wysyłamy 44 paczki do rodzin, którymi się opiekujmy od roku.

Poza paczkami przygotowanymi przez rodziny znajdują się także te przygotowane przez uczniów VII Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Reja w Krakowie (nauczyciel Paweł Rogala). Zwracamy uwagę na tę wspaniałą formę zaangażowania młodzieży, gdzie klasa wzięła pod opiekę konkretna rodzinę. Niekiedy rodziny nie są w stanie przygotować paczek więc wpłacają pieniądze a nasz zespól dokonuje zakupu i przygotowuje je do wysyłki.

Podziękowania za udział w organizacji tego transportu i godziny spędzone na rzetelnej pracy należą się: szefowej Ani, Natalii i Dawidowi, Krzysztofowi, Edwardowi a Kubie za jazdę na Ukrainę a także Muzeum Manggha, które użycza nam magazynu.
***
Stowarzyszenie "Sieć Solidarności" kontynuuje program SOLIDARNOŚĆ RODZIN - СОЛІДАРНІСТЬ СІМЕЙ polegający na długofalowym wsparciu rodzin ukraińskich dotkniętych skutkami wojny. Polega on głównie na tym, że konkretna rodzina polska, a przypadku uczniów klasa, ma pod opieką rodzinę ukraińską.

Zapraszamy do udziału w tym wyjątkowym programie SOLIDARNOŚCI RODZIN: sr.ukraina@gmail.com lub tel. +48 514 962 367
Można wziąć pod opiekę rodzinę, robić paczki, przekazać nam pieniądze a my zrobimy paczkę albo zaangażować się w osobistą pomoc lub wsparcie finansowe tego programu

Konto BANK PKO SA: PL 66 1240 4719 1111 0010 5101 3852 dopisek SOLIDARNOŚĆ RODZIN.
Zespół Programu SOLIDARNOŚĆ RODZIN: Dyrektor: Anna Kozłowska (Dyrektor), Nataliya Bishko, Krzysztof Chutkiewicz, Edward E. Nowak, Elżbieta i Jacek Niedźwiecki, Krystyna Ryczaj-Marchewczyk.

[EEN. 2023-05-19-30]