Solidarność to znaczy razem

Święto Wolności i Solidarności 2023

Stowarzyszenie" Sieć Solidarności" zorganizowało społeczne obchody 43. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania Solidarności oraz zakończenia obchodów 35. rocznicy Wiosny Solidarności '88.

Uroczystości w dniu 27 sierpnia 2023 r. rozpoczęliśmy od złożenia wieńców pod Pomnikiem Solidarności na Placu Centralnym w Krakowie - Nowej Hucie. Znakomite przemówienie wygłosił dr. Michał Wenklar - zastępca dyrektora IPN w Krakowie.

Główna część uroczystości odbywała się w Nowohuckim Centrum Kultury podczas których wręczono Medale "Dziękujemy za wolność" XXVI edycji, przyznane 34 osobom a także Dyplomy "Solidarnym" za wspieranie działalności Stowarzyszenia.

Obchody odbywały się pod patronatem Prezydenta m. Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego, przy wsparciu finansowym Medali przez Województwo Małopolskie.

Uroczystość prowadził Edward E. Nowak - prezes Sieci Solidarności, a w obchodach wzięli udział szanowni goście: senatorzy Jerzy Fedorowicz i Bogdan Klich, poseł Aleksander Miszalski, zastępca prezydenta m. Krakowa, Bogusław Kośmider, zastępca przewodniczącego Rady m. Krakowa Sławomir Pietrzyk, wspominany już dr. Michał Wenklar oraz gospodarz - dyrektor NCK Zbigniew Grzyb, Grzegorz Lipiec b. wicemarszałek Województwa Małopolskiego i poseł. b. posłanka Katarzyna Matusik-Lipiec, b. poseł Jerzy Meysztowicz.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego, uczciliśmy minutą ciszy zmarłych od ubiegłorocznego sierpnia Ludzi Solidarności, wśród nich, szczególnie wspominając: Wojciecha Sikorę - prezesa Instytutu Literackiego w Paryżu, prof. Bożenę Wyrozumska, Tadeusza Pikulickiego - dziennikarza Gazety Krakowskiej (jego zdjęcie wykorzystano na Medalu), Krystynę Sieniawską - prawnika, prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Mieczysława Gila - lidera małopolskiej Solidarności (zm. 29.09.2022), Lucjana Tocha - z Solidarności Nauczycielskiej, Marka Surmę - członka Komitetu Strajkowego Hutników w 1988 r., Halinę Badowską-Krzywobłocką z Filharmonii Krakowskiej, potem Śląskiej, Andrzeja Komornickiego - lekarza z Solidarności AM i PSK, Władysława Żabińskiego - uczestnika strajków chłopskich, posła z 1989 r, Teresę Starmach - konspiracyjną "Agnieszka", wiceprezydent Krakowa, a także tych, których ważne rocznicę obchodzimy: Stefana Piecha z Solidarności Zgniatacza, zmarłego 35 lat temu, w XV rocznicę śmierci Jerzego Pszona z KPN, w X rocznicę śmierci Konstantego Miodowicza - założyciela NZS UJ a później szefa kontrwywiadu i drukarza z Niepołomic - Mariana Prygę a także ofiarę stanu wojennego Tadeusza Frąsia, którego pamięci odsłonimy 7 września tablicę w Zabierzowie Bocheńskim.

Zarząd Stowarzyszenia Sieć Solidarności postanowił przyznać Dyplom SOLIDARNY kolejnym osobom, które w sposób szczególny wspierają realizację celów Stowarzyszenia następującym osobom: ks. Andrzejowi Augustyńskiemu ze Stowarzyszenia "Siemacha", Bartłomiejowi Babuśce - konsulowi honorowemu Ukrainy w Tarnowie, Annie Kozłowskiej-Kalbarczyk - dyrektorowi programu "Solidarność Rodzin" oraz Natalii Bishko - Ukraince, członkowi Zespołu Solidarność Rodzin a także, Wiesławowi Latuszkowi- Łukasiewiczowi - szefowi wydawnictwa Medycyna Praktyczna.

Merytoryczne i szczegółowe wystąpienie poświęcone strajkowi wiosennemu w b. Hucie im. Lenina w 1988 roku wygłosił dr. Andrzej Malik z krakowskiego oddziału IPN, który niedawno obronił rozprawę doktorską poświęconą podziemnej działalności Solidarności w Nowej Hucie, stając się jednym z najlepszych badaczy tej tematyki.

Prezes Edward Nowak a zarazem przewodniczący kapituły rozpoczął uroczystość wręczania Medali "Dziękujemy za wolność" XXVI edycji. Przypomniał, że MEDAL "DZIĘKUJEMY ZA WOLNOŚĆ" STANOWI SYMBOLICZNE WYRAŻENIE WDZIĘCZNOŚCI I PODZIĘKOWANIA DLA MOŻLIWIE SZEROKIEGO KRĘGU LUDZI, KTÓRZY W OKRESIE PO 13 GRUDNIA 1981 ROKU BRALI UDZIAŁ W TWORZENIU WOLNOŚCI, NIEPODLEGŁOŚCI, DEMOKRATYCZNEJ I SAMORZĄDNEJ RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Medal jest wręczany od 2014 roku. Do chwili obecnej przyznano 915 Medali "Dziękujemy za wolność", łącznie z obecną.

Kapituła przyznała 34 Medale "Dziękujemy za wolność" XXVI edycji, Ludziom SOLIDARNOŚCI - szeroko rozumianego ruchu społecznego, w szczególności dla uczestników strajku wiosennego 1988 r. w b. Hucie im. Lenina i osób wspierających, głównie z Ruchu WiP, dla ludzi podziemnych mediów i dokumentalistów tamtego czasu, ale także dla b. Internowanych i więźniów politycznych a także dwojga Francuzów, wspierających naszą walkę.

W pierwszej turze medale wręczał Edward E. Nowak wraz z senatorem Bogdanem Klichem. Uhonorowano następujące osoby: Teresa Ćwik, Janina Daniel, Maria Sudoł a następnie: Mariusz Bembenek, Adam Charkiewicz, Piotr Chrupczalski, Tadeusz Ćwięka, Tadeusz Drabant (odbierała żona), śp. Ewa Gawlikowska (dobierał wnuk Adam), Władysław Głowa (odbierał Piotr Warisch), Władysław Kielian i śp. Maria Kukla (odbierała córka Agnieszka).

Przy wręczaniu medali w drugiej turze uczestniczył dr Michał Wenklar a uhonorowano następujące osoby : ś.p. Marię Koczur (odbierała siostra Sabina Koczur-Zięba), ks. Józef Korzeń (nieobecny, śp. Władysław Kucharz (odbierał syn Wojciech) Wojciech Mróz (nieobecny), Nicole i Joel Rousseau odebrali Medal wcześniej w Le Mans, Kazimierz Nosalski (nieobecny), Tadeusz Pachuc, Zbigniew Przykowski, Artur Puzia (odbierał Wiktor Wszołek), Adam Roliński, Wojciech Szumowski (nieobecny), Andrzej Wleciał, Katarzyna Zimmerer.

W trzeciej turze, wręczaliśmy medale członkom Ruchu Wolność Pokój a towarzyszył we wręczaniu zastępca prezydenta Krakowa Bogusław Kośmider. Medale zostały przyznane następującym osobom: Adam Borysławski, Agnieszka Dousa, Krzysztof Kalarus, Przemysław Migała, Zdzisław Przytuła, Marta Siewiera-Pięciak Mirosław, Piotr Woicki.

Wolność naszego kraju to było dzieło tysięcy ludzi, ich myśli i czynów, w których uczestniczyli uhonorowani dzisiaj koleżanki i koledzy. To oni tworzyli najnowszą historię Polski, ona tworzyła się w naszych domach, często kosztom rodzin, żon, matek, dzieci, dlatego tak ważne, że w uroczystości uczestniczy tyle osób bliskich w tym młodzież i dzieci. Dziękujemy Wam za obecność, dziękujemy ważnym osobistościom, które uświetniły nasze spotkanie - mówił prezes Nowak. Złożył podziękowania Prezydentowi Krakowa oraz Województwu Małopolskiemu za wsparcie uroczystości oraz kolejnej edycji Medalu.

Podziękowania skierował także do dyrektora Zbigniewa Grzyba i Pani Marii Grochot oraz pracowników NCK, profesjonalizm oraz za stworzenie unikalnej, przyjacielskiej atmosfery, koleżankom i kolegom ze stowarzyszenia za pomoc: wiceprezesce - Danucie Kinaszewskiej, Wiesławie Ciesielskiej, Halinie Nowak, Jackowi M. Stokłosie, za filmowanie Krzysztofowi Nowakowi i Jackowi Niedźwieckiemu.

Specjalne podziękowania należą się kol. Mariuszowi Bembenkowi za przygotowanie wystawy fotograficznej, jego autorstwa nt. roku 1989 jako czasu przełomu i buntu, na której niejeden z uczestników mógł rozpoznać siebie sprzed ponad trzydziestu lat.

Na scenę, jak po każdej turze wręczania medali, wkroczyli muzycy: Zbigniew Grzyb oraz Igor Dyyak wraz z córką Anną i synem Pawłem. Koncert rozpoczęli od piosenek Wojtka Belona, ale były także, jakże nam bliskie "Modlitwa o wschodzie słońca", dedykowany Ukrainie utwór grupy Maanam "Czekam na wiatr co rozgoni". Uhonorowanym Ludziom Solidarności zespół zadedykował pieśń "Źródło". Na zakończenie koncertu, na scenę zaproszono "chór Sieci" wzmocniony licznymi glosami uczestników uroczystości aby wspólnie odśpiewać "MURY".

Po zakończonej uroczystości zaprosiliśmy uczestników na Spotkanie Ludzi Solidarności, podczas którego był czas na wspomnienia, rozmowy, dyskusje, pamiątkowe zdjęcia. Był świetny catering a nade wszystko koleżeńska, solidarnościowa atmosfera.

Edward E. Nowak - Prezes Stowarzyszenia "Sieć Solidarności"

**********

PS. Na stronie internetowej Sieci Solidarności www.sss.net.pl można znaleźć Biuletyn promocyjno-informacyjny nr. 36 o naszej nowej stronie internetowej oraz Biuletyn nr. 37 poświęcony obchodom 43. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania Solidarności a także wkładkę z biogramami ludzi uhonorowanych Medalem "Dziękujemy za wolność" - XXVI edycji.

Na stronie internetowej oraz na facebook'u będą dostępne także liczne zdjęcia, relacja filmowa z uroczystości.
Foto: Jacek M. Stokłosa

Zdjęcia


fotografii: 12, na stronach: 1