Solidarność to znaczy razem

Tragiczne wieści z Kijowskiego Majdanu

21 lutego 2014 r. nadeszły tragiczne wieści z Kijowskiego Majdanu

Rozpoczynamy akcję pomocy. W Krakowie dary dla Ukrainy zbierane są m.in. w Cerkwi Greckokatolickiej na ul. Wiślnej.

Potrzeba głównie ubiorów chroniących przed zimnem, lekarstw i środków opatrunkowych.

Solidarni z Ukrainą