Solidarność to znaczy razem

W Muzeum Wyspiańskiego

Członkowie Sieci Solidarności zwiedzili Muzeum Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie mieszczące się na Placu gen. Sikorskiego, w piątek 26 stycznia. Okazją były niedawne urodziny (155) wybitnego artysty.

Przewodnikiem był kolega Gabriel Abratowicz, który opowiadał nie tylko o faktach i artystycznej drodze Wyspiańskiego, ale także wygrzebał ciekawe plotki. Okazało się, że matka Adama, jednego z kolegów znała żonę Teofilę, która mieszkała w Węgrzcach, po śmierci męża.

Dzieła Wyspiańskiego są znane Krakowianom, ale zawsze świetnie je zobaczyć ponownie w oryginale, jak choćby pejzaże widziane z Krowoderskiej, wspaniały widok Wawelu widziany z Plant podczas jesiennej szarugi, portrety dzieci, szkice. Podziwialiśmy także projekty witraży, meble. Osobną część stanowią wydawnictwa sztuk napisanych przez Mistrza, egzemplarze podarowane mu przez wybitne postacie Młodej Polski. W ostatniej sali można było zobaczyć fragmenty spektakli, wg. Wyspiańskiego, na których bywaliśmy lata temu.

Wspaniałe wrażenie zrobiło na nas także znakomicie przygotowane muzeum.

Stowarzyszenie stara się dosyć systematycznie zapraszać czlonków na wspólne, kulturalne spacery.

Zdjęcia


fotografii: 21, na stronach: 2