Solidarność to znaczy razem

"Złote Pawie Pióro" od Krakowskiej Izby Adwokackiej

"Złote Pawie Pióro" dla Stowarzyszenia Sieć Solidarności od Krakowskiej Izby Adwokackiej, które przyznaje swoim szczególnym przyjaciołom i osobom zasłużonym dla izby.

Podczas uroczystości 155-lecia Krakowskiej Izby Adwokackiej, w dniu 7 października 2017 roku w Sali Filharmonii Krakowskiej, z rąk dziekana ORA adw. Pawła Gierasa, tę piękną nagrodę odebrali kol. Maciej Mach oraz Edward E. Nowak.
Bardzo dziękujemy adwokatom krakowskim.

155 - lecie Krakowskiej Izby Adwokackiej
W Filharmonii Krakowskiej spotkali się adwokaci krakowscy i ich przyjaciele z Polski i Europy. Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej adw. Paweł Gieras, powiedział m.in., że bez niezależnego samorządu adwokackiego, bez rzeczywiście gwarantowanej tajemnicy adwokackiej chroniącej interesy klienta, bez niezależnego dziennikarza, bez niezawisłego sędziego, demokracja będzie fasadowa, prawa obywatelskie staną się pustym sloganem." Przemawiał Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej mec. Andrzej Trela a także pani Sara Chandler - Prezes Federacji Adwokatur Europejskich.

Podczas gali wręczono odznaki "Adwokatura Zasłużonym", którą odebrał m.in. mec. Krzysztof Bachmiński, obrońca w procesach politycznych w latach '80 ub. w, b. prezydent Krakowa, oraz członek Sieci Solidarności. Okręgowa Rada Adwokacka przyznała nagrodę "Pawie Pióro" dla instytucji i organizacji wspierających adwokaturę, którą otrzymało m.in. Stowarzyszenie Sieć Solidarności". Przyznano ponadto medale "Pro Lege et libertate".


W grudniu 1862 roku powołania została i wybrała swoje władze Krakowska Izba Adwokacka, która jest obecnie najstarszą, nieprzerwanie działającą Izbą Adwokacką w Polsce, która zrzesza obecnie ponad dwa tysiące adwokatów i aplikantów adwokackich.

[een]