Solidarność to znaczy razem

Zmarł Maciek Mach

Zmarł Maciek Mach - działacz Solidarności, przywódca Tajnej Komisji Robotniczej Hutników, członek Sieci Solidarności

Dzisiaj 28 września 2023 r. nad ranem po długiej i ciężkiej chorobie w szpitalu w Zabrzu zmarł Maciek Mach, wieloletni pracownik Walcowni Blach Karoseryjnych b.Huty im. Lenina w Krakowie, jeden z założycieli Solidarności w swoim wydziale, organizator strajku grudniowego po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r., inicjator tajnych struktur w Nowej Hucie, przywódca TKRH, współpracownik pisma podziemnego "Hutnik" i wielu innych, aresztowany w 1985 r., członek komitetu strajkowego podczas strajku hutników wiosną 1988 r., współzałożyciel Komitetu Organizacyjnego NSZZ "Solidarność" HiL, działacz Komitetu Obywatelskiego "Solidarność", członek - założyciel i b. wiceprezes Stowarzyszenia "Sieć Solidarności", odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności, uhonorowany Medalem "Dziękujemy za wolność">

Część Jego Pamięci

Stowarzyszenie "Sieć Solidarności"

Maciej Mach (ur. 3 sierpnia 1955 r. w Krakowie, zm. 28 września 2023 w Zabrzu )- absolwent Technikum Elektronicznego w Krakowie (1975). W l. 1975-1993 pracownik Wydziału Blach Karoseryjnych (ZB-2) Huty im. Lenina (obecnie ArcelorMittal Poland SA); w l. 1993-1997 dyrektor biura poselskiego Posła L. Zielińskiego; własna działalność gospodarcza (1998-2002); od 2003 r. na rencie.

W NSZZ "Solidarność" od września 1980 r.; członek Komitetu Założycielskiego "S" w Walcowni Blach Karoseryjnych HiL, a następnie sekretarz Komisji Wydziałowej "S".

W dn. 13-16 grudnia 1981 r. organizator strajku okupacyjnego na Wydziale Blach Karoseryjnych; członek Komitetu Strajkowego w HiL; uniknął aresztowania po pacyfikacji kombinatu

Na przełomie stycznia i lutego 1982 r. inicjator powołania Komitetu Ocalenia Solidarności (pierwszej tajnej struktury "S" w HiL - do października 1982 r.); współorganizator pierwszego marszu spod kombinatu w dn. 30 kwietnia 1982 r.; w sierpniu 1982 r. współzałożyciel (z W. Danielem, Z. Kubiakiem i ks. W. Palmowskim) organizacji o nazwie "GROT", pierwszej tajnej struktury koordynującej podziemną działalność związkową w Krakowie-Nowej Hucie (do pocz. listopada 1982 r.), w której działał pod pseudonimem "Gnat"; w 1982 r. uniknął poboru do Czerwonego Boru; od października 1982 r. do kwietnia 1989 r. współorganizator i koordynator działalności Tajnej Komisji Robotniczej Hutników; współorganizator niezależnych manifestacji w Nowej Hucie

Od 1982 r. współorganizator sieci kolportażu w HiL i w Krakowie, kolporter wydawnictw podziemnych, od połowy 1982 współpracownik pisma "Hutnik" (ps. "Gruby").

Od października 1983 r. delegat do Regionalnego Komitetu Solidarności i MKS Nowa Huta.

Zatrzymany 18 lutego 1985 r. na os. Strusia w Nowej Hucie podczas próby przekazania nowego numeru "Hutnika"; tymczasowo aresztowany (20 lutego 1985 r.), oskarżony o rozpowszechnianie nielegalnych pism nawołujących do strajku; skazany 7 czerwca 1985 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty na karę 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat oraz grzywnę 50 tys. złotych; wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany.

Od sierpnia 1986 r. do kwietnia 1989 r. współredaktor (z U. Gurawską i J. Mielniczukiem) oraz drukarz pisma "Solidarność Hutników"; członek Komitetu Założycielskiego NSZZ "S" w HiL, który 4 grudnia 1987 r. złożył wniosek do sądu o rejestrację związku.

W dn. 26 kwietnia - 4/5 maja 1988 r. przewodniczący Komitetu Strajkowego w Walcowni Blach Karoseryjnych podczas strajku okupacyjnego w HiL, członek Komitetu Strajkowego w HiL; zatrzymany w czasie pacyfikacji; aresztowany pod zarzutem kierowania strajkiem w HiL w dn. 6-16 maja 1988 r.; zwolniony dzięki poręczeniu Rady Pracowniczej HiL; postępowanie w sprawie kierowania strajkiem zostało umorzone przez prokuratura w dn. 13 stycznia 1989 r.

Członek-założyciel Komitetu Organizacyjnego NSZZ "S" przy HiL (17 maja 1988 r.); od 30 września 1988 r. członek jawnego RKS Małopolska; w dn. 23 sierpnia 1988 r. kierował strajkiem w Walcowni Blach Karoseryjnych, którego celem była legalizacja "S"; w l. 1988-1989 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Mistrzejowicach. W 1989 r. kandydował na przewodniczącego KRH; w 1989 r. członek Zarządu KRH, wiceprzewodniczący ds. organizacyjnych.

W 1989 r. członek KO w Krakowie; zaangażowany w kampanię wyborczą KO "S" (1989)

Członek założyciel Stowarzyszenia Sieć Solidarności i wiceprezes w l. 2012-2021

Odznaczony Medalem "Niezłomnym w Słowie" (2010), Medalem Za zasługi dla Małopolskiej "Solidarności" (2012) oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012) a także Krzyżem Wolności i Solidarności (2023), uhonorowany Medalem "Dziękujemy za wolność" (2015)