Solidarność to znaczy razem

Zmarł Stanisław Nowacki

Zmarł Stanisław Nowacki - działacz Solidarności i opozycji antykomunistycznej, polityk i samorządowiec z Myślenic.

Stanisław Nowacki (ur. 12 września 1956 r., zm. 6 marca 2023 roku)

Absolwent Biologii na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) w 1979 r.

W l. 1979-1981 nauczyciel w Zbiorczej Szkole Gminnej w Myślenicach; laborant w ZOZ nr 5 w Myślenicach (1981-1984); w l. 19841992 kierownik pracowni analitycznej w Spółdzielni Inwalidów "Raba" w Myślenicach.; w l. 1992-1998 burmistrz Myślenic; prezes zarządu Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa w Mszanie Dolnej (1998-2007); dyrektor ds. handlowych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Myślenicach (2007-2008); prezes Zarządu Ośrodka Sportu Turystyki i Rekreacji w Niepołomicach Sp. z o.o. (2008-2010); od 2010 r. główny specjalista ds. energetycznych oraz od 2011 r. kierownik Referatu Strategii w Urzędzie Miasta i Gminy Niepołomice.

W NSZZ "Solidarność" od 1980; założyciel koła "S" ZSG w Myślenicach, inicjator powstania Komitetu Założycielskiego "S"; w l. 1980-1981 inicjator i członek Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej w Myślenicach (przewodniczący S. Panasiuk, członkowie: S. Czepiel, J. Ślósarz, Z. Szymoniak i Z. Papierz), odpowiedzialny za struktury "S" w oświacie.

Kolporter niezależnych wydawnictw w ramach tzw. sieci ABC, m.in. "Gońca Małopolskiego" i "Tygodnika Solidarność".

Po wprowadzeniu stanu wojennego wraz ze Z. Papierzem przedostał się do Krakowa i do HiL, po czym powrócił do Myślenic (13 grudnia 1981 r.); uczestnik strajku w PEMOD-zie w dn. 14-15 grudnia 1981 r.; organizator pomocy dla rodzin osób internowanych, w tym ich wypoczynku na terenie Myślenic, Bysiny i Pcimia; kolporter pism, m.in. "Hutnika" i "Tygodnika Mazowsze".

Członek Tymczasowej Międzyzakładowej Komisji Organizacyjnej NSZZ "S" w Myślenicach (20 kwietnia 1989 r.); przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej w Myślenicach (od 6 lipca 1989 r.).

Od 1989 r. zaangażowany w prace Biura Wyborczego Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego "S" w Myślenicach (od 14 czerwca 1989 r. KO Ziemi Myślenickiej "S"), odpowiedzialny za przeprowadzenie oraz nadzór nad wyborami czerwcowymi na terenie gmin Pcim i Tokarnia.

Działalność związkowa: KZ "S" w ZSG w Myślenicach: przewodniczący (1980-1981); KZ "S" w SI "Raba": przewodniczący (19891992); delegat na WZD RM (1989-1992); członek ZRM (1990-1992); przewodniczący Delegatury ZRM w Myślenicach (1990-1992); delegat na KZD (1990-1992).

W l. 2000-2002 członek SKL, przewodniczący zarządu powiatowego.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice (1992-1998); w l. 1998-2006 radny powiatu myślenickiego.

W l. 1994-2007 współzałożyciel i przewodniczący Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa w Mszanie Dolnej, a w l. 19982007 prezes Zarządu; w 2005 r. współzałożyciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin, skarbnik od 2005 r.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2001).

Źródło: Adam Gliksman. Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności. Tom I. Kraków 2012