Solidarność to znaczy razem

Zmarł Władysław Żabiński działacz rolniczej Solidarności

Władysław Żabiński (ur. 27 czerwca 1942 w Olszynach, zm. 21.07.2023 r. tamże). W 1960 ukończył Zasadniczą Szkołę Rolniczą w Wojniczu. Pracował w zawodzie ogrodnika i prowadził indywidualne 4-hektarowe gospodarstwo rolne (hodowlane) w Sukmaniu.

Od 1968 należał do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. W latach 70. zasiadał w Gminnej Radzie Narodowej w Wojniczu oraz Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Tarnowie.

Uczestniczył w strajkach chłopskich w 1981. Był jednym z sygnatariuszy porozumień rzeszowsko-ustrzyckich, a następnie współtworzył powstały w wyniku ich podpisania Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność". Przewodniczył zarządowi województwa tarnowskiego związku. W czasie stanu wojennego został internowany na okres od grudnia 1981 do lutego 1982 w Załężu k. Rzeszowa. Od 1987 do 1992 był członkiem Krajowego Duszpasterstwa Rolników.

W 1989 został wybrany na posła X kadencji z ramienia ZSL w okręgu dębickim. Wybór uzyskał już w pierwszej turze, jako jeden z trzech przedstawicieli ZSL poparty przez Solidarność.

W latach 1991-1997 był posłem I kadencji z listy Komitetu Wyborczego "Piast", powołanego przez partie ludowe i II kadencji z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego. W późniejszych wyborach nie został już posłem. Był natomiast wiceprezesem Stronnictwa "Piast". Należy do Małopolskiego Stowarzyszenia Agrarnego. Jest honorowym członkiem Straży Granicznej oraz Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie. Pełni funkcję prezesa Polskiego Związku Hodowców Jeleniowatych.

W 1997 został mu nadany tytuł honorowego obywatela gminy Zakliczyn. Odznaczony Złotym Krzyżem zasługi (1999), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016), uhonorowany Medalem "Dziękujemy za wolność" (2019)

Medal "Dziękujemy za wolność" dla Władysława Żabińskiego - uczestnika strajków chłopskich, działacza NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidulanych, internowanego, posła na Sejm, polityka i samorządowca.
Ponieważ kolega nie mógł przybyć na uroczystość wręczenia medali dla "Ludzi 4 czerwca" z powodu choroby, delegacja w składzie: Edward E. Nowak oraz Adam Kramarczyk udała się 8 lipca 2020 r., do domu w rodzinnym Sukmaniu k. Wojnicza aby przekazać Medal.

Pogrzeb Władysława Żabińskiego w Olszynach k. Wojnicza


Pogrzeb śp. Władysława Żabińskiego 27 lipca 2023 r. zgromadził tłumy mieszkańców, działaczy ludowych, Solidarnosci Rolniczej. Prezydent odznaczył Go pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.


Stowarzyszenie Sieć Solidarności reprezentowali kol. Edward Nowak i Jan Ciesielski, którzy przekazali żonie Plakietę Nagrobną Medalu "Dziękujemy za wolność"

Zdjęcia


fotografii: 6, na stronach: 1