biogramy

NASZA DZIAŁALNOŚĆ

Sieć Solidarności kultywuje i upowszechnia ideały oraz wartości ruchu społecznego Solidarność. Prowadzimy naszą działalność w sześciu głównych obszarach.

Szczegóły

PLAN KALENDARIUM

Sieć Solidarności ma jasno wyznaczone cele strategiczne, plan działania oraz projekty. Zobacz główne założenia planu działalności Stowarzyszenia. Po każdym roku przedstawiamy sprawozdanie z działalności Walnemu Zgromadzeniu.

Szczegóły

AKTUALNOŚCI

PROJEKTY

Jutro przypada rocznica śmierci: Bielecka Genowefa (zm. 1997-06-01)

Jutro przypada rocznica śmierci: Kukulski Lech Bengt (zm. 2008-06-01)

Współpraca