Solidarność to znaczy razem

COVID-19. Stres a izolacja społeczna

Pamiętajmy o sobie, pomagajmy sobie, bądźmy solidarni.

Pandemia przedłuża się. Ta sytuacja jest alarmująca. Chodzi nie tylko o zagrożenie zarażaniem, ciężką chorobą jaką jest COVID, ale także o inne skutki, często dramatyczną sytuację ekonomiczną niektórych ludzi, szczególnie wolnych zawodów, ludzi prowadzących lub zatrudnionych w mikrofirmach, chociaż nie tylko.

Jednym z bardzo poważnych skutków COVID jest izolacja społeczna i stres wywołany przez COVID- 19. W wielu krajach, szczególnie tam gdzie społeczeństwa są starsze ale także tam gdzie więzy społeczne nie są zbyt silne odnotowuje się poważny wzrost samobójstw ( w Japonii np. o 16%).

W Polsce sytuacja także jest zła, 17 proc. pytanych w badaniach Polaków/Polek zmaga się z bezsennością, 13 proc. z trudnościami z koncentracją, a 9 proc. ma kłopoty z pamięcią. Co czwarta osoba badana zaobserwowała spadek nastroju w związku z pandemicznymi realiami, wzrosła też częstotliwość spożywania alkoholu. To wszystko składa się na coraz większe zagrożenie depresją u wielu osób. Najgorsze z tego wszystkiego jest to, że jedynie 18% miało kontakt ze specjalistą.

Doświadczeniem skrajnej izolacji i samotności doświadczają ludzie starsi, nierzadko samotni, rodziny, dzieci, wnuki niestety często zapominają o swoich rodzicach i dziadkach, koleżanki i koledzy. Tłumacząc się zagrożeniem epidemicznym (które w istocie jest realne) skupiamy się na tylko na sobie albo jedynie na najbliższych.

Psychiatria dziecięca w Polsce stoi na tragicznym poziomie, a pomimo tego odrzuca się poprawkę do budżetu na 80 mln na psychiatrię dziecięcą.

Pandemia pogarsza także sytuację osób, w szczególności kobiet, które są zagrożone lub doświadczają przemocy.

Osoby LGBT+ także są w wyjątkowy sposób narażone, mierzymy się z przerażającymi statystykami, które pokazują, że 70% nastolatków LGBT myślało o samobójstwie( i to przed covid -19).

Gdzie szukać pomocy?

Pomóc możemy nade wszystko MY, każdy z nas, ale potrzeba empatii, zainteresowania drugim człowiekiem, tej codziennej solidarności.

Zwracamy uwagę, na to, że pomoc psychologiczną, kryzysowa oferują także placówki samorządowe w Krakowie

Kraków uruchomił Centrum Pierwszej Pomocy Psychologicznej, w ramach których odbywają się bezpłatne konsultacje z terapeutami w 4 stacjonarnych punktach i online. Zapisać się można na stronie cppp.org.pl oraz telefonicznie 577882200.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Kraków prowadzi wsparcie terapeutyczne dla osób zagrożonych przemocą i przemocy doświadczających ( wsparcie indywidualne/ dla par/ rodzin/ grupowe/ grupowe dla dzieci).

Konsultacje terapeutyczne są także w języku angielskim i francuskich. ( ul. Radziwiłłowska 8b), tel. 12 421 92 82 ( całodobowo)

Ze szczególną myślą o młodzieży funkcjonuje u nas w mieście także specjalna Strefa Nastolatka, bezpłatny i anonimowy punkt wsparcia dla młodych osób, gdzie można umówić się na konsultację z psychologiem. Kontakt poprzez strefanastolatka@gmail.com. Na ten moment spotkania odbywają się w formie online.

Jeśli znacie kogoś kto potrzebuje wsparcia, zaangażujcie się, wspierajmy się, korzystajmy z pomocy, która jest dostępna, nie bójmy się wsparcia psychiatrów i psychologów. Dbajmy o siebie.