Solidarność to znaczy razem

Program Solidarność Rodzin - początek

Program Solidarność Rodzin - początek

Po agresji Rosji na Ukrainę wielu członków Sieci Solidarności zaangażowało się w akcje wspierania Ukrainy i Ukraińców: przyjmowaliśmy ludzi w swoich domach, działaliśmy jako wolontariusze, przekazywaliśmy datki, woziliśmy ludzi, potrzebne rzeczy, uczestniczyliśmy w manifestacjach solidarności, itp.

Uznaliśmy jednak, że powinniśmy zacząć akcję pomocy nastawioną bardziej długofalowo, bowiem ta wojna i jej skutki będą trwać latami.

Na zebraniu zarządu 28 marca 2022 r. dyskutowaliśmy pomysł zainicjowania akcji pt. "Solidarność Rodzin" czyli akcję poszukiwania rodzin polskich, które zadeklarują się do pomocy konkretnej rodzinie ukraińskiej, która jest ofiarą wojny, straciła członka rodziny, został ranna, utraciła dom, dobytek lub w inny sposób została dotknięta wojną.

Rozpoczęło się tworzenie projektu, zbieranie chętnych do uczestnictwa, konsultacji z Ukraińcami mieszkającymi w Polsce oraz ludźmi zaangażowanymi w akcje pomocy, poszukiwanie organizacji ukraińskiej do pomocy itp. działania przygotowawcze.

Pierwsze spotkanie zespołu projektowego odbyło się 14 kwietnia i jeszcze w tym miesiącu postanowiliśmy skierować się do Czernihova i objąć opieką 30 rodzin ukraińskich, ofiar wojny.

W dniu 13 czerwca 2022 r. Zarząd podjął uchwałę o ustanowieniu Programu SOLIDARNOŚC RODZIN. (poniżej treść uchwały) a także podpisaliśmy Porozumienie z ukraińską organizacją poza rządową pn. Agencją Inicjatyw Miejskich z Czernihova. Dyrektorem programu została Anna Kozłowska a w skład zespołu weszli: Natalia Bishko, Krystyna Ryczaj-Marchewczyk, Edward E. Nowak, Valeria Shtepa, Elzbieta i Jacek Niedżwieccy, później dołączył Krzysztof Chutkiewicz.

UCHWAŁA Zarządu

STOWARZYSZENIA SIEĆ SOLIDARNOŚCI

nr SSS_2_2022 z dnia 13.06.2022

o Programie "SOLIDARNOŚĆ RODZIN"

1. Na podstawie § 30 Statutu Stowarzyszenia "Sieć Solidarności", Zarząd ustanawia Program : SOLIDARNOŚĆ RODZIN polegający na długofalowym wsparciu rodzin ukraińskich dotkniętych skutkami wojny a pozostających w swoim kraju, przez rodziny wspierające.

2. Zarząd upoważnia Prezesa Edwarda E. Nowak do podjęcia czynności mających na celu zorganizowanie tego Programu.

3. Zarząd upoważnia Prezesa Edwarda E. Nowak do zawierania umów i porozumień związanych z realizacją tego Programu, zgodnie z ogólnymi zasadami prowadzenia działalność stowarzyszenia, w tym zasadami rachunkowości.

4. Dla realizacji Programu zostanie utworzony wyodrębniany rachunek do rozliczania tego Programu.

5. Prezes Edward E. Nowak, jest zobowiązany zdawać sprawozdanie z realizacji Programu, jednak nie rzadziej niż raz na półrocze.

Edward E. Nowak Prezes - Stowarzyszenia "Sieć Solidarności"