Solidarność to znaczy razem

Spacer Krakowskim Szlakiem Solidarności

Stowarzyszenie Sieć Solidarności i Region Małopolski NSZZ "Solidarność" zorganizowały spacery Szlakiem Solidarności Małopolskiej dla młodzieży krakowskich szkół. W dniu 21 maja po Nowej Hucie "Solidarności" oprowadzali Maciej Mach oraz Adam Gliksman, zaś 22 maja Edward Nowak i Adam Gliksman.

Mówiliśmy nie tylko o historii, o konkretnych wydarzeniach, ludziach i miejscach ale także opowiadaliśmy osobiste przeżycia a nade wszystko mówiliśmy o wartościach i ideałach Solidarności oraz o wolności.

[EEN]