Solidarność to znaczy razem

Tablica pamiątkowa w 40.rocznicę śmierci Tadeusza Frąsia

Uroczystość odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej w 40. rocznicę śmierci Tadeusza Frąsia w dniu 7 września 2023 r. w Zabierzowie Bocheńskim miała bardzo podniosły charakter. Dla społeczności szkolnej i lokalnej w tej wiosce gminy Niepołomice z pewnością była bardzo ważnym wydarzeniem, uczestniczyło w niej dużo młodzieży, miejscowej ludności, ale także z wizytą przybyła znaczna ilość gości, których przywitała Dyrektor Szkoły p. Monika Bielarczyk.

Dyrektor IPN w Krakowie Filip Musiał wręczył na ręce Konrada Antończyka - bliskiego krewnego śp. Tadeusza Frąsia - Krzyż Wolności i Solidarności nadany pośmiertnie przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

Burmistrz Niepołomic Roman Ptak wygłosił krótkie przemówienie, dziękując za inicjatywę uhonorowania Pamięci Tadeusz Frąsia. Następnie radna Danuta Żmudzka wspominała swojego szkolnego kolegę. Wzruszony p. Antończyk dziękował za inicjatywę i pamięć, przypominając starania rodziny o wyjaśnienie tej śmierci, szczególnie, niedawno zmarłej siostry Tadeusza. Obecny był ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, który był wówczas księdzem w tejże parafii i starał się pomagać w wyjaśnieniu tej zbrodni, przypomniał o zasługach w tej kwestii mec. Andrzeja Rozmarynowicza. Warto w tym miejscy przypomnieć działania w tej sprawie Obywatelskiej Inicjatywy w Obronie Praw człowieka "Przeciw Przemocy".

W imieniu Stowarzyszenia Sieć Solidarności głos zabrała Danuta Kinaszewska - wiceprezeska, która była inicjatorką upamiętnienia Tadeusza Frąsia Medalem "Dziękujemy za wolność", Krzyżem Wolności i Solidarności oraz wmurowania tablicy pamiątkowej. Mówiła o swoich osobistych wspomnieniach, a także staraniach rodziny a szczególnie siostry, wreszcie wsparciu i aktywności Sieci Solidarności. w dziedzinie zachowania pamięci o Ludziach Solidarności.

Nastąpiło uroczyste odsłonięcie Tablicy, którego dokonali p. Konrad Antończyk, Roman Ptak, dr. Filip Musiał i Danuta Kinaszewska. Po poświeceniu tablicy przez miejscowego ks. dr. Piotra Studnickiego oraz uczczenie minuta ciszy, delegacje złożyły kwiaty pod tablicą Pamięci Tadeusza Frąsia.

Odprowadzenie szkolnego sztandaru zakończyło tę podniosłą uroczystość.

W części artystycznej młodzież szkolna przedstawiła wzruszający i ambitny program poetycko-muzyczny o Solidarności, za co należą się zasłużone brawa, którymi nagrodziła ich publiczność.

Materiały nt. Tadeusza Frąsia i Jego śmierci znaleźć można na stronie Sieci Solidarności:
https://sss.net.pl/biogramun,fras-tadeusz,517.html

[EEN]